Siirry suoraan sisältöön

Johdanto sosiaalialan asiakastyöhön (2 op)

Toteutuksen tunnus: SS10012-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomikoulutus (SS)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Lauri Saarelainen

Vastuuopettaja

Lauri Saarelainen

Ryhmät

  • SSAK23
    Sosionomi (AMK), monimuoto, kevät, 2023

Tavoitteet

Tunnistat erilaisia sosiaalialan asiakasryhmiä ja heidän tarpeitaan. Ymmärrät ohjaajuuden merkityksen eri asiakasryhmien kanssa työskentelyssä, hahmotat digiohjauksen ja digitaalisen vuorovaikutuksen perusteita. Lisäksi löydät oman ohjaajuutesi perustan.

Sisältö

Ohjaajuus sosiaalialalla
Asiakkuus ja asiakkaiden tarpeet

Aika ja paikka

Verkkototeutus: 9.1. - 30.4.2023

Oppimateriaalit

Hastrup Arja; Pelkonen Marjaana; Varonen Päivi; Kekkonen Marjatta (2021). Perhekeskukset ja niiden kohtaamispaikat Suomessa. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 65/2021. (11 s.)
Raatikainen, E.; Rahikka, A. Saarnio, T. Vepsä, P. 2019. Ammattina sosionomi. s. 116 - 126 (saatavana e-kirjana). 
Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T., Mäkelä, J. 2011. Onnistuuko ohjaus: Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. s. 35 – 86.(saatavana e-kirjana).

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojakso sisältää itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä sekä kurssin kokoavan esseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolle on kolme vaihtoehtoista toteutustapaa:

-Toteutussuunnitelma mukainen toteutus
- Ahot
- Aiemman osaamisen osittainen hyödyntäminen opintojaksolla 

Opintojen korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen näyttö (AHOT): Jos koet, että sinun on aikaisemman osaamisesi ja opintojesi perusteella mahdollista ahotoida opintojakso eli asiassa yhteydessä opintojakson opettajaan. AHOToinnista ja siihen liittyvästä osaamisen näytöstä sovitaan aina erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Aiemmin osaamisen osittaisen hyödyntäminen on mahdollista silloin, kun opiskelijalla on opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, joka tunnustetaan yhdessä opiskelijan ja opintojakson opettajien välisessä keskustelussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op, mikä vastaa 54 tunnin työmäärää.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää opintojakson materiaaleihin tutustumista ja annettujen oppimistehtävien tekemistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.