Siirry suoraan sisältöön

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (3 op)

Toteutuksen tunnus: SS10008-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomikoulutus (SS)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Katja Sorjonen

Vastuuopettaja

Katja Sorjonen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tule vahvistamaan ja syventämään osaamistasi asiakas – ja palveluohjuksen ajankohtaisessa teemassa. Opintokokonaisuus antaa tietoa ja ymmärrystä työskennellä tavoitteellisesti sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Opintojakson jälkeen:
1. Tiedät asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat.
2. Pystyt antamaan esimerkkejä palveluohjauksesta työotteena lainsäädännön ja asiakkaan kohtaamisen näkökulmista
3. Osaat asiakas- ja palveluohjausprosessin
4. Tunnistat ja ymmärrät monitoimijaisen ja moniammatillisen työskentelyn merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa
5. Osaat arvioida palvelujen soveltuvuutta, käytettävyyttä, oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta asiakkaan näkökulmasta

Sisältö

- Palveluohjauksen perusteet ja lähtökohdat: miksi palveluohjausta tarvitaan, miten sitä voidaan toteuttaa ja mitkä ovat käsitteet
- Työotenäkemys lähtee lainsäädännön tuntemisesta, miten lait ohjaavat palveluohjausta sekä asiakkaan kohtaamisesta!
- Asiakkaan polku palveluohjauksessa (palveluohjausprosessi)
- Moniammatillisuus palveluohjauksessa
- Hoidon/palvelutarpeen arviointi: palvelujen kokonaisuuden arviointi palveluohjauksessa: palvelujen toimivuus, oikea-aikaisuus, käytettävyys ja saatavuus
- Digitaalinen palveluohjaus

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka voit toteuttaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat -opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojakson suositeltu suoritusaika on kaksi kuukautta, joka tarkoittaa keskimäärin 9 tunnin opiskelua/viikko viikkotasolle jaettuna.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kolmen opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää. Opintojakson suositeltu suoritusaika on n. kaksi kuukautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden. Opintojaksolla on ohjeet oppimisympäristössä toimimiseen ja tarvittaessa onsaatavilla ohjausta opintojakson opettajalta. Opintosuoritteet viedään järjestelmään jokaisen kuukauden alussa.

Opintojakso sulkeutuu 31.12.2023. Jos suorittaminen on tuolloin kesken, ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -arviointiasteikolla. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien tekemistä. Arviointi on formatiivista pitäen sisällään oman osaamisen testaamista ja arviointia, vertaisarviointia sekä opettajan palautetta ja arviointia.