Siirry suoraan sisältöön

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (3 op)

Toteutuksen tunnus: SS10008-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomikoulutus (SS)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 60

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Katja Sorjonen
  • Erja Kortelainen

Vastuuopettaja

Katja Sorjonen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Tule vahvistamaan ja syventämään osaamistasi asiakas – ja palveluohjuksen ajankohtaisessa teemassa. Opintokokonaisuus antaa tietoa ja ymmärrystä työskennellä tavoitteellisesti sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Opintojakson jälkeen:
1. Tiedät asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat.
2. Pystyt antamaan esimerkkejä palveluohjauksesta työotteena lainsäädännön ja asiakkaan kohtaamisen näkökulmista
3. Osaat asiakas- ja palveluohjausprosessin
4. Tunnistat ja ymmärrät monitoimijaisen ja moniammatillisen työskentelyn merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa
5. Osaat arvioida palvelujen soveltuvuutta, käytettävyyttä, oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta asiakkaan näkökulmasta

Sisältö

- Palveluohjauksen perusteet ja lähtökohdat: miksi palveluohjausta tarvitaan, miten sitä voidaan toteuttaa ja mitkä ovat käsitteet
- Työotenäkemys lähtee lainsäädännön tuntemisesta, miten lait ohjaavat palveluohjausta sekä asiakkaan kohtaamisesta!
- Asiakkaan polku palveluohjauksessa (palveluohjausprosessi)
- Moniammatillisuus palveluohjauksessa
- Hoidon/palvelutarpeen arviointi: palvelujen kokonaisuuden arviointi palveluohjauksessa: palvelujen toimivuus, oikea-aikaisuus, käytettävyys ja saatavuus
- Digitaalinen palveluohjaus

Aika ja paikka

Verkko-opinnot toteutuvat Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso ei ole aikaan sidottu, vaan opiskelija etenee oman aikataulunsa mukaan.

Oppimateriaalit

Tarkemmin Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojakson suositeltu suoritusaika on kaksi kuukautta, joka tarkoittaa keskimäärin 9 tunnin opiskelua/viikko viikkotasolle jaettuna.

Nonstop-periaatteen mukaan toteutuvalle opintojaksolle voi ilmoittautua 31.10.2022 saakka. Opinnot on suoritettava 31.12.2022 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kolmen opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää. Opintojakson suositeltu suoritusaika on kaksi kuukautta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien tekeminen