Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (3 op)

Toteutuksen tunnus: SS10007-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomikoulutus (SS)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Sari Johansson
  • Tommi Kinnunen

Vastuuopettaja

Tommi Kinnunen

Ryhmät

  • SSNK23
    Sosionomi (AMK), päivä, kevät, 2023

Tavoitteet

Opiskeluun perehtyminen
- osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä
- opit arvioimaan omaa osaamistasi, ammatillista kehittymistäsi ja tunnet kehityskeskustelukäytännön
- tiedät keskeiset opiskelua ohjaavat säännökset (mm. tutkintosääntö, hyväksilukukäytännöt)
- tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut

Omaan alaan perehtyminen
- tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat (mm. ammatillisen kasvun päiväkirja)
- osaat tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi
- osaat hakea ohjausta opintoihisi
- kannat vastuuta ammatillisesta kasvustasi ja omasta opiskelukyvystäsi
- ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä

Sisältö

-Opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
-Tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, opinto-opas, PAKKI, PEPPI, ATOMI, Moodlerooms, Outlook (sähköposti ja kalenteri), työjärjestykset, Teams, EXAM, intranet.
-Opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, kieli-infot, opintojen ohjaus, opintokuraattorit, YTHS, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijakunta POKA
tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
-Kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta
-Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen
-Opiskeluhyvinvointi, VIP-opiskelijatoiminnan esittely ja VIP-valinta
-Kansainväliseen harjoitteluun ja opintoihin liittyvät infot
opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
-Opiskelu ryhmissä ja tiimeissä
-Itseohjautuvuus, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
-Tulokeskustelu

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
Opiskeluun perehtyminen
- osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä
- opit arvioimaan omaa osaamistasi, ammatillista kehittymistäsi ja tunnet kehityskeskustelukäytännön
- tiedät keskeiset opiskelua ohjaavat säännökset (mm. tutkintosääntö, hyväksilukukäytännöt)
- tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut

Omaan alaan perehtyminen
- tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat (mm. ammatillisen kasvun päiväkirja)
- osaat tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi
- osaat hakea ohjausta opintoihisi
- kannat vastuuta ammatillisesta kasvustasi ja omasta opiskelukyvystäsi
- ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä

Sisältö
-Opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
-Tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, opinto-opas, PAKKI, PEPPI, ATOMI, Moodlerooms, Outlook (sähköposti ja kalenteri), työjärjestykset, Teams, EXAM, intranet.
-Opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, kieli-infot, opintojen ohjaus, opintokuraattorit, YTHS, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijakunta POKA
tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
-Kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta
-Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen
-Opiskeluhyvinvointi, VIP-opiskelijatoiminnan esittely ja VIP-valinta
-Kansainväliseen harjoitteluun ja opintoihin liittyvät infot
opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
-Opiskelu ryhmissä ja tiimeissä
-Itseohjautuvuus, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
-Tulokeskustelu

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen