Siirry suoraan sisältöön

Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: SS10004-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 140

Koulutus

 • Sosionomikoulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Lauri Saarelainen

Vastuuopettaja

Lauri Saarelainen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Oppia tunnistamaan omaa toimintaa ja sen vaikutusta haastavissa asiakastilanteissa.
Oppia ennakoimaan ja sitä kautta ehkäisemään haastavia asiakastilanteita.
Ymmärtää turvallisuuskulttuurin merkityksen työhyvinvoinnin kannalta.

Sisältö

Omien toimintatapojen ja ajatusmallien tunnistaminen.
Tilanteiden ennakointi: Valmistautuminen ja tilannetajun kehittäminen.
Haastavat tilanteet organisaation ja työyhteisön näkökulmasta.

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka voit toteuttaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Oppimateriaalit

Gustafsberg, H. ja Sallinen, S. 2021. Taktinen neuvottelu. Hallitse haastavat kohtaamiset. Otava. /e-kirja
Kivinummi, J. ja Alatupa, S. 2016. Kun ei suju. Selviytymisopas haastaviin asiakastilanteisiin. /e-kirja
Rantaeskola, S., Hyyti, J., Kauppila, J. & Koskelainen, M. 2015, Haastavat asiakastilanteet. Väkivalta työssä. /e-kirja saatavilla


Sekä opintojakson verkkoalustalla mainittavat lähteet ja kirjalliset materiaalit.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Opintojaksoon kuuluu viisi (5) itsenäisesti opiskeltavaa osiota, joihin liittyen tehdään viisi (5) oppimistehtävää. Tehtävät sisältävät opintojakson reflektoivan tehtävän, kolme osiokohtaista oppimistehtävää sekä opintojakson kokoavan itsearvioinnin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso sisältää viisi omaan tahtiin tehtävää oppimistehtävää.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tunnin työskentelyä.

- Kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin tutustuminen n. 120 h
- Oppimistehtävät n. 15 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson sisältää orientoivan tehtävän ja neljä oppimistehtävää, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä - hylätty.
Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää jokaisen oppimistehtävän palauttamista. Oppimistehtävien tekemiseen tulee käyttää opintojakson oppimateriaaleja ja niiden käytön tulee ilmetä oppimistehtävistä.