Siirry suoraan sisältöön

Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset (5 op)

Toteutuksen tunnus: SS10002-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys- ja hyvinvointialat (SOTE)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 120

Koulutus

 • Sosionomikoulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Lauri Saarelainen
 • Sari Johansson

Vastuuopettaja

Lauri Saarelainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Syventää osaamista lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten psyykkisestä oireilusta ja traumataustasta ja niiden näkymisestä laitoshuollon arjessa.
Syventää osaamista sijaishuollon lasten ja nuorten sosiaalipedagogisesta ja terapeuttisesta kuntoutuksesta laitoshuollon arjessa.
Perehdyttää erityisesti luonto- ja eläinavusteisiin menetelmien käyttöön lastensuojelun sijaishuollossa

Sisältö

1) Lastensuojelun sijaishuollossa (erityisesti laitoshuollossa) olevien lasten ja nuorten psyykkiset haasteet ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen laitoshuollon arjessa.
2) Traumatisoimisen ja traumataustaisen lapsen ja nuorten huominen laitoshuollon arjessa.
3) Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät lastensuojelun laitoshuollossa.
4) Nuorten kokemuksia arjen tuesta lastensuojelun laitoksessa.

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka voit toteuttaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson moodlessa.

Opetusmenetelmät

Jokaiseen tämän opintojakson aihealueeseen kuuluu itsenäisesti opiskeltavana materiaalina videoita, podcasteja sekä aihealueen teemaan liittyvää kirjallisuutta. Materiaalit löytyvät jokaisesta osiosta samoin, kun osioon kuuluva oppimistehtävä.

Suoritat opintojakson osiot siinä järjestyksessä, kun ne on oppimisympäristöön sijoitettu. Etenet aiheissa videoiden, podcastien, kirjallisuuden ja oppimistehtävien avulla. Seuraavan osion tehtävänpalautusalue aukeaa aina sen jälkeen, kun olet palauttanut edellisen osion oppimistehtävän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso sisältää viisi omaan tahtiin tehtävää oppimistehtävää.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta. Eri osioiden arvioidaan vievän työskentely aikaa seuraavasti:

- Osio 1 54 h
- Osio 2 40 h
- Osio 3 25 h
- Osio 4 13 h
- Osio 5 3 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson sisältää orientoivan tehtävän ja neljä oppimistehtävää, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä - hylätty.
Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää jokaisen oppimistehtävän palauttamista. Oppimistehtävien tekemiseen tulee käyttää opintojakson oppimateriaaleja ja niiden käytön tulee ilmetä oppimistehtävistä.