Siirry suoraan sisältöön

Minustako sosionomi? (2 op)

Toteutuksen tunnus: SS10001-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 100

Koulutus

  • Sosionomikoulutus
  • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

  • Tommi Kinnunen

Vastuuopettaja

Tommi Kinnunen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 80. Avoin AMK: 80.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

- Oivallat sosionomin työmahdollisuuksien laajuuden ja luot mielikuvaa mitä työskentely sosionomina voi olla
- Ymmärrät sosionomikoulutuksen sisältöjä, ja pääset soveltamaan osaamistas

Sisältö

- Sosionomin ominaisuudet
- Mitä sosionomin koulutus sisältää
- Mille aloille voi suuntautua
- Missä voi työskennellä

Aika ja paikka

Opintojakson toteutus kokonaan verkossa. Eteneminen omaan tahtiin.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy moodle -verkkoympäristöstä.

Suositeltava kirjallisuus: Raatikainen, E., Rahikka, A. Saarnio, T. & Vepsä, P. 2019. Ammattina sosionomi.

Opetusmenetelmät

Minustako sosionomi -opintojakso soveltuu kaikille sosionomiopinnoista ja sosiaalialasta kiinnostuneille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op = 54 h työtä, joka jakautuu eri osioiden välille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen