Siirry suoraan sisältöön

Palvelusetelitoiminnan perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: SP10007-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 120

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Katja Sorjonen
 • Maria-Eliisa Laukkanen

Vastuuopettaja

Katja Sorjonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 60. Avoin AMK: 60.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opintojaksolla paneudutaan palveluseteleihin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana. Mikä palveluseteli on ja miksi sitä käytetään palvelujen järjestämistapana? Miten palvelusetelillä voidaan vahvistaa asiakkaan valinnanvapautta? Millaisia erilaisia palvelusetelejä on käytössä? Mm. näihin kysymyksiin opintojaksolla saa vastauksen.

Opintojakson jälkeen:
1. Osaat palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja soveltaa palvelusetelilainsäädäntöä.
2. Hallitset palvelusetelitoiminnan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
3. Osaa jäsentää ja arvioida palvelusetelin käyttöä.
4. Osaat arvioida asiakkaan asemaa sekä neuvonnan ja ohjauksen merkitystä palveluseteliä käytettäessä.
5. Osaat kuvata ja eritellä palvelusetelin käyttöönoton vaiheet.

Sisältö

Opintojakson keskeinen sisältö:
- Palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja keskeinen lainsäädäntö
- Keskeiset käsitteet
- Palvelusetelityypit ja käyttö eri asiakasryhmillä
- Palveluseteli palvelujen järjestämistapana
- Asiakas palvelusetelin käyttäjänä

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka voit toteuttaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajanakohdan aikana (1.8.-31.12.2023).

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Palveluseteli toiminnan perusteet -opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojakson suositeltu suoritusaika on n. kuukausi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kahden opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. Opintojakson suositeltu suoritusaika on n. kuukausi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden. Opintojaksolla on ohjeet oppimisympäristössä toimimiseen ja tarvittaessa on saatavilla ohjausta opintojakson opettajalta. Opintosuoritteet viedään järjestelmään jokaisen kuukauden alussa. Opintojakso sulkeutuu 31.12.2023. Jos suorittaminen on tuolloin kesken, ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -arviointiasteikolla. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien tekemistä. Arviointi on formatiivista pitäen sisällään oman osaamisen testaamista ja arviointia, vertaisarviointia sekä opettajan palautetta ja arviointia.