Siirry suoraan sisältöön

Palvelusetelitoiminnan perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: SP10007-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomikoulutus (SS)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Katja Sorjonen
  • Maria-Eliisa Laukkanen

Vastuuopettaja

Katja Sorjonen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opintojaksolla paneudutaan palveluseteleihin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana. Mikä palveluseteli on ja miksi sitä käytetään palvelujen järjestämistapana? Miten palvelusetelillä voidaan vahvistaa asiakkaan valinnanvapautta? Millaisia erilaisia palvelusetelejä on käytössä? Mm. näihin kysymyksiin opintojaksolla saa vastauksen.

Opintojakson jälkeen:
1. Osaat palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja soveltaa palvelusetelilainsäädäntöä.
2. Hallitset palvelusetelitoiminnan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
3. Osaa jäsentää ja arvioida palvelusetelin käyttöä.
4. Osaat arvioida asiakkaan asemaa sekä neuvonnan ja ohjauksen merkitystä palveluseteliä käytettäessä.
5. Osaat kuvata ja eritellä palvelusetelin käyttöönoton vaiheet.

Sisältö

Opintojakson keskeinen sisältö:
- Palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja keskeinen lainsäädäntö
- Keskeiset käsitteet
- Palvelusetelityypit ja käyttö eri asiakasryhmillä
- Palveluseteli palvelujen järjestämistapana
- Asiakas palvelusetelin käyttäjänä

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Karelia ammattikorkeakoulun Moodleympäristössä syys-joulukuussa 2022. Opinnot sisältävät verkkotallenteita, itsenäistä oppimateriaaliin tutustumista sekä tehtäviä.

Oppimateriaalit

Tarkemmin Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojakson suositeltu suoritusaika on kaksi kuukautta, joka tarkoittaa keskimäärin 9 tunnin opiskelua/viikko viikkotasolle jaettuna.

Opintojakso avautuu 5.9.2022, ja suoritusaikaa on 31.12.2022 saakka.

Ilmoittautuminen on avoinna 31.10.2022 saakka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kahden opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. Opintojakson suositeltu suoritusaika on kaksi kuukautta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien tekeminen