Siirry suoraan sisältöön

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op)

Toteutuksen tunnus: SP10006-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

02.08.2022 - 20.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 10

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Tarja Laatikainen

Vastuuopettaja

Tarja Laatikainen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Ymmärtää työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
• Tuntee työllistymisen ja työkyvyn tuen toimijoiden roolit, verkoston ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön
• Osaa toimia osana monialaista verkostoa ja järjestelmää työroolistaan käsin
• Tuntee kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksi
• Ymmärtää työhön liittyvän murroksen sekä sen vaikutukset suomalaiseen työelämään
• Tuntee työikäisten työllistymisen ja työkyvyn haasteita

Sisältö

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson aikana opiskelija hankkii perusosaamisen työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Oppii tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita sekä etsimään keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi osana yhteistyöverkostoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojakson voi suorittaa itsenäisenä/erillisenä opintona.
Opintojakson suorittaminen ei anna pätevyttä toimia Työkykoordinaattroina


Saadaksesi työkykykoordinaattrorin pätevyyden, sinun tulee suorittaa tämän opintojakson lisäksi t
Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op).