Siirry suoraan sisältöön

Kipu ja kivunhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: SP10005-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 60

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Noora Silvennoinen

Vastuuopettaja

Noora Silvennoinen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
-Osaat kohdata kipuasiakkaan terveydenhuollossa ja tunnistat vuorovaikutuksen merkityksen
-Osaat ohjata lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja asiakkaille muun hoidon tukena
-Osaat kuvata perusteet kivun fysiologiasta, kivun aistimisesta ja kipuviestin välittymisen asiakkaille

Sisältö

Sisältö
Kipu ja kivunhallinta- opintojaksolla käydään läpi vuorovaikutuksen merkitystä toimiessa (kipu)asiakkaiden kanssa. Lisätään tietämystä kivusta ja lääkkeettömistä kivunhallintakeinoista. Opintojaksolla läpikäytyjä sovelletaan tehtävissä asiakascasejen kautta ja harjoitellaan sanoittamista asiakkaille/kuntoutujille/potilaille. Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Keskeinen sisältö
-Vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen merkitys kivunhoidossa
-Lääkkeettömät kivunhoitohoitomenetelmät lääkehoidon ja muun tukena
-Kivun määritelmä ja kipuviestin välittyminen
-Biopsykososiaalinen viitekehys
-Kivun kroonistuminen ja kroonisen kivun hoito

Aika ja paikka

Verkko-opinnot itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti 22.8- 15.12.2022 välillä.

Oppimateriaalit

Tarvitset opintojakson suorittamiseen Ammattilaisen kipukirja (Luomajoki ym. 2020, VK-kustannus).
Muu tarvittava materiaali on saatavissa kurssinalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustut tarkemmin kipuun ja kivunhallintaa. Opintojaksolla käydään läpi vuorovaikutuksen merkitystä toimiessa (kipu)asiakkaiden kanssa. Lisäksi lisätään tietämystä kivun fysiologiasta, kroonistumisesta, kivun aistimisesta ja kipuviestin välittymisestä. Opintojaksolla tutustutaan myös biospsykososiaalisen lähestymistapaan ja lääkkeettömiin kivunhallintakeinoihin, jotka täydentävät lääkehoitoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suoritettavat oppimistehtävissä (kuvattu kurssialustalla) ja käsite tentti (verkkoalustalla) saa toteuttaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkototeutus oman aikataulun mukaisesti 22.8.2022-15.12.2022 välillä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135h

Materiaalin tutustuminen ja itsenäinen opiskelu= 76h
Oppimistehtävät= 58h
Tentti= 1h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja läpikäydyt materiaalit
Hyväksytysti suoritettu verkkotentti (käsitteet)

Hylätty
Puuttuvia suorituksia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
-Oppimistehtävät, jotka arvioidaan Hyväksytty- Täydennettävää.
Saat palautteen tehtävistä verkkoalustalle
-Verkossa suoritettava käsitetentti Hyväksytty- Hylätty.

Opintojakson arviointi
Hyväksytty
Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja läpikäydyt materiaalit
Hyväksytysti suoritettu verkkotentti (käsitteet)

Hylätty
Puuttuvia suorituksia