Siirry suoraan sisältöön

Kipu ja kivunhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: SP10005-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 60

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Noora Silvennoinen

Vastuuopettaja

Noora Silvennoinen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
-Osaat kohdata kipuasiakkaan terveydenhuollossa ja tunnistat vuorovaikutuksen merkityksen
-Osaat ohjata lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja asiakkaille muun hoidon tukena
-Osaat kuvata perusteet kivun fysiologiasta, kivun aistimisesta ja kipuviestin välittymisen asiakkaille

Sisältö

Sisältö
Kipu ja kivunhallinta- opintojaksolla käydään läpi vuorovaikutuksen merkitystä toimiessa (kipu)asiakkaiden kanssa. Lisätään tietämystä kivusta ja lääkkeettömistä kivunhallintakeinoista. Opintojaksolla läpikäytyjä sovelletaan tehtävissä asiakascasejen kautta ja harjoitellaan sanoittamista asiakkaille/kuntoutujille/potilaille. Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Keskeinen sisältö
-Vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen merkitys kivunhoidossa
-Lääkkeettömät kivunhoitohoitomenetelmät lääkehoidon ja muun tukena
-Kivun määritelmä ja kipuviestin välittyminen
-Biopsykososiaalinen viitekehys
-Kivun kroonistuminen ja kroonisen kivun hoito

Aika ja paikka

Verkko-opinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti 1.02.2023 - 21.05.2023. Tehtävät arvioidaan viikolla 11, 16 ja opintojakson päätytyä.

Oppimateriaalit

Tarvitset opintojakson suorittamiseen Ammattilaisen kipukirja (Luomajoki ym. 2020, VK-kustannus)
(Saatavissa verkkokirjana, myös osassa Finna palveluita).
Muut materiaalit on saatavissa kurssinalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustut tarkemmin kipuun ja kivunhallintaa. Opintojaksolla käydään läpi vuorovaikutuksen merkitystä toimiessa (kipu)asiakkaiden kanssa. Lisäksi lisätään tietämystä kivusta kokonaisuudessa ja lääkkeettömistä kivunhallintakeinoihin, jotka täydentävät lääkehoitoa. Tehtävissä sovelletaan asiakascasejen kautta ja harjoitellaan käytännössä selittämistä. Saat tehtävistä palautteen.
Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti 1.02.2023 - 21.05.2023. Tehtävät arvioidaan viikolla 11, 16 ja opintojakson päätyttyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suoritettavat oppimistehtävissä (kuvattu kurssialustalla) ja käsitetentti (verkkoalustalla) saa toteuttaa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti 1.02.2023 - 21.05.2023.Tehtävät arvioidaan viikolla 11, 16 ja opintojakson päätyttyä- saat palautetta tehtävistä. Suorittamiseen tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden, mahdollisuuden ottaa kuvia tai kuvakaappauksia tehtävistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135h

Materiaalin tutustuminen ja itsenäinen opiskelu= 76h
Oppimistehtävät= 58h
Tentti= 1h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointi
Hyväksytty
Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja läpikäydyt materiaalit
Hyväksytysti suoritettu verkkotentti (käsitteet)
- Saat palautteen tehtävistä

Hylätty
Puuttuvia suorituksia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
-Oppimistehtävät, jotka arvioidaan Hyväksytty- Täydennettävää.
Saat palautteen tehtävistä verkkoalustalle
-Verkossa suoritettava käsitetentti Hyväksytty- Hylätty.

Opintojakson arviointi
Hyväksytty
Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja läpikäydyt materiaalit
Hyväksytysti suoritettu verkkotentti (käsitteet)

Hylätty
Puuttuvia suorituksia