Siirry suoraan sisältöön

Työkykykoordinaattori (10 op)

Toteutuksen tunnus: SP10001-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

04.08.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 60

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Tarja Laatikainen

Vastuuopettaja

Tarja Laatikainen

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Ymmärtää työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
• Tuntee työllistymisen ja työkyvyn tuen toimijoiden roolit, verkoston ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön
• Osaa toimia osana monialaista verkostoa ja järjestelmää työroolistaan käsin
• Tuntee kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksi
• Ymmärtää työhön liittyvän murroksen sekä sen vaikutukset suomalaiseen työelämään
• Tuntee työikäisten työllistymisen ja työkyvyn haasteitaLaaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op
Opintojakson tarkoitus
Opintojakson aikana opiskelija hankkii ohjaustyön perusosaamista ja oppii toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Oppii tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Kykenee edistämään kestävään kuntoutus/työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhön paluuta.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Ymmärtää monialaisen työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen omassa roolissaan ja tunnistaa keskeisiä työkykyriskejä
• Hallitsee osallisuutta ja toimijuutta edistäviä lähestymistapoja tavoitteiden asettamisessa
• Osaa valita menetelmiä työllistymisen ja työkyvyn tukemiseksi
• Osaa ohjata ja koordinoida erilaisia työkyvyn prosesseja
• Pystyy toimimaan verkostoissa tukeakseen työntekijää, esimiestä ja työyhteisöä
• Kykenee kehittämään työllistymisen ja työkyvyn edistämistä eri yhdyspinnoilla

Sisältö

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
Opintojakson tarkoitus
Opintojakson aikana opiskelija hankkii perusosaamisen työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Oppii tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita sekä etsimään keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi osana yhteistyöverkostoja

Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op
Opintojakson tarkoitus
Opintojakson aikana opiskelija hankkii ohjaustyön perusosaamista ja oppii toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Oppii tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Kykenee edistämään kestävään kuntoutus/työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhön paluuta.

Aika ja paikka

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut

4.8.22 klo 12.00 – 16.00
1.9.22 klo 12.00 – 16.00
6.10.22 klo 12.00 – 16.00

Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn
20.10.22 klo 12.00 – 16.00
17.11.22 klo 12.00 – 16.00
15.12.22 klo 12.00 – 16.00

Huomaathan, että webinaareihin osallistuminen on välttämätöntä.

Opetusmenetelmät

Koulutus sisältää etä opetusta verkkossa, itsenäistä verkko-opiskelua ja tehtävien tekoa:
- webinaareja, joihin osallistuminen on välttämätöntä,
- itsenäistä materiaaliin perehtymista verkko-oppimisymäristössä (videot, kirjallinen materiaali),
- itsenäisesti ja ryhmissä tehtäviä tehtäviä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Koulutus ei sisällä erillistä harjoittelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työkykykoordinaattori 10 op (270 h)

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op (135h) koostuu:
- webinaarit 3 x 4 h = 16 h (osallistuminen välttämätöntä)
- Itsenäinen työskentely (materiaaliin perehtyminen, yksilötehtävät) ja ryhmätetävät =119 h

Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op (135 h) kostuu:
- webinaarit 3 x 4 h = 16 h (osallistuminen välttämätöntä)
- Itsenäinen työskentely (materiaaliin perehtyminen, yksilötehtävät) ja ryhmätetävät =119 h

Sisällön jaksotus

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) ajalla 4.8 - 19.10.2022

Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) ajalla 20.10. - 15.12.2022

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu TOP opinnoiksi parhaiten 4 lukukaudesta alkaen. Ei sovellu opintojen alkuvaiheen (1-3) opiskelijoille.

Opintojakso Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) hvyäksytty suoritus on ehtona opintojaksolle Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) suorittamiselle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojakson Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) suorittamisen ehtona on hyväksytysti suoritettu opintojakso Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op)


Opintojaksot
-Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) ja
-Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) muodostavat yhdessä Työkykykkordinaattori koulutuskokonaisuuden 10 op.

Molempien opintojaksojen hyväksytty suoritus antaa pätevyyden toimia Työkykykoordinaattorina