Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10079-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Miia Haapalainen

Vastuuopettaja

Satu Kinnunen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa keskeiset asiakas- / potilasryhmät ja heidän ongelmansa. Hän ymmärtää hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaa tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita / potilaita. Lisäksi hän hallitsee keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärtää puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä.

Sisältö

Opintojakson sisältöjä ovat:
- hoidontarpeen arviointi, asiakkaan tutkiminen, hoitotoimet, lääkärin konsultaatio ja kotihoito-ohjeet
- vastaanoton tyypilliset asiakkaat; KNK-, silmä- ja iho-oireet sekä palovammat
- kaltoinkohtelu, seksuaalinen väkivalta ja ihmiskauppa
- vastaanoton toimenpiteitä
- Oppiportin kurssit: Korona-tietoisku, Motivoiva keskustelu sekä Etävastaanotto (korvaava tehtävä, jos Oppiporttiin ei pääse)
- tiedonhaku Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannoista (korvaava tehtävä, jos Terveysporttiin ei pääse)
- muina tehtävinä alusta asti mukana kulkeva lopputyö, kuvatentti ja palovammatentti sekä potilascase, jossa käydään läpi hoitopolku hoidontarpeen arvioinnista kotihoito-ohjeisiin

Aika ja paikka

5.2 - 7.4.2024
Paikkaan sitomatonta opiskelua. Ei kontaktitunteja.

Oppimateriaalit

Materiaali löydettävissä Sairaanhoitajan tietokannoista Terveysportista.
Oppiportti.
Moodleen linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja edetä voi omaan tahtiinsa annetun ajan sisällä.

Opintomateriaalina ovat moodle-oppimisympäristoon linkitetyt videoluennot, power point - diat, Oppiportin kurssit Motivoiva keskustelu ja Etävastaanotto, Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannat, aiheeseen liittyvä verkkomateriaali sekä keskustelualustat, joilla oppiminen tapahtuu toisen kokemaa ja ajatuksia reflektoimalla.

Opintojakson sisällä on useita pikkutehtäviä, joiden ohjeistus löytyy jokaisen osion alussa olevasta infosta. Lopputyössä pohditaan case-esimerkin avulla potilaan / asiakkaan polkua hoidontarpeen arvioinnista kotihoito-ohjeisiin ja kirjaamiseen asti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole varsinaista tenttiä. Tehtävät tulee tehdä annetun ajanjakson sisällä. Mahdolliset täydennyspyynnöt on huomioitava ja täydennykset tehtävä opettajan antaman ajan sisällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Materiaaleihin tutustuminen sekä tehtävien ja lopputyön teko 5 x 27 = 135 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien tulee olla ohjeen mukaisesti tehdyt. Mahdolliset opettajan pyytämät tehtävien täydennykset tulee olla tehtyinä annetun ajan sisällä.

Hylätty: Tehtävät eivät ole annetun ohjeen mukaan tehtyjä tai niitä ei ole palautettu ajallaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutus on suomenkielinen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien ja lopputyön tulee olla tehtyinä annettujen ohjeiden mukaisesti.