Siirry suoraan sisältöön

Palvelujen robotisaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10068-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Helena Ikonen

Vastuuopettaja

Helena Ikonen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- ymmärrät digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia työssä ja yhteiskunnassa
- olet tutustunut uusien teknologisten laitteiden ohjelmoinnissa käytettävään logiikkaan
- olet tutustunut tekoälyn perusteisiin
- tiedostat digitalisaatioon ja uusien teknologioiden käyttöön littyvän tietosuojan ja - turvan vaatimukset
- osaat ottaa huomioon teknologian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset

Sisältö

Digitalisaatio
Johdatus palvelurobotiikkaan
Johdatus ohjelmointiin
Tekoälyn perusteet
Tietoturva ja tietosuoja
Eettiset kysymykset.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä verkko-opintoina, jonka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit on saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaleihin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä ja tentillä. Opintojakson suorittaminen on mahdollista omaan tahtiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista testeillä, tehtävillä ja tenteillä, jotka voit tehdä oman aikataulusi mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op = 135 h opisklelijan työtä. Tämä 135 h koostuu materiaaleihin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä, tehtävillä ja tenteillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien/tenttien tekeminen sekä materiaalien opiskelu.
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja aikataulussa.