Siirry suoraan sisältöön

Asiakkaan kohtaaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH10067-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 180

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Lauri Saarelainen

Vastuuopettaja

Lauri Saarelainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • KAKK23KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen tunnistat haastavien kohtaamistilanteiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja vahvistat valmiuksiasi toimia niissä. Opit myös tunnistamaan oman toimintasi vaikutuksen haastavien tilanteiden muodostumiseen sekä ennakoimaan, ja sitä kautta ehkäisemään, haastavien tilanteiden syntymistä.

Sisältö

Haastavien kohtaamistilanteiden synty, Tilanteisiin vaikuttavat tekijät ja  tilanteissa toimiminen

Aika ja paikka

Verkossa tehtävä opintojakso 1.2. - 31.7.2023

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Rantaeskola, S., Hyyti, J., Kauppila, J. & Koskelainen, M. 2015, Haastavat asiakastilanteet. Väkivalta työssä. /e-kirja saatavilla 
- Osa 1. Taustatekijät: sivut 3 – 23 (20 s.) 
- Osa2. Valmistautuminen: sivut 49 – 66 (17 s.) 
- Osa 3. Kun tilanne on päällä: sivut 81 – 134 (53 s.) 
- Osa 4. Tilanteen jälkeen: sivut 165 – 180 ja 208 – 228 (35 s.) 

Sekä Moodle-oppimmisympäristön materiaalit.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Opintojaksoon kuuluu kolme (3) itsenäisesti opiskeltavaa osiota, joihin liittyen tehdään kolme (3) oppimistehtävää. Tehtävät sisältävät opintojakson orientoivan tehtävän, valmistautumista ja tilanteessa toimimista käsittelevän oppimistehtävää sekä opintojakson kokoavan itsearvioinnin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu: materiaaleihin ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op, mikä vastaa n. 54 h työmäärää. Opintojakson sisällä työmäärä jakautuu suurinpiirtein alla kuvatulla tavalla:

- Kirjallisuuteen tutustuminen n. 40 h
- Moodlen materiaaleihin tutustuminen n. 4 h
- Tehtävien teko n. 10 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien tekemiseen tulee käyttää opintojakson oppimateriaaleja ja niiden käytön tulee ilmetä oppimistehtävistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä - hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyyttää jokaisen oppimistehtävän palauttamista.