Siirry suoraan sisältöön

Hyvän asiakaspalvelun puitteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH10066-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 80

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Minna Lappalainen

Vastuuopettaja

Minna Lappalainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Ymmärrät työntekijäkokemuksen yhteyden hyvän asiakaskokemuksen syntyyn. Tunnistat keinoja työyhteisön psykologisen turvallisuuden lisäämiseen. Tunnistat työn merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Jäsennät esihenkilön roolia asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana.

Sisältö

* Psykologinen turvallisuus työssä
* Merkityksen johtaminen
* Esihenkilö asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Aika ja paikka

Aikaan ja paikkaan sitomaton itsenäinen opiskelu
Non-stop

Oppimateriaalit

Moodle-oppimisympäristöön linkitetyt materiaalit
Seuraavat teokset soveltuvin osin:
Aaltonen, T., Ahonen, P. & Sahimaa, J. 2020. Johda merkitystä. Alma Talent: Helsinki. Ristikangas, M-R & Grünbaum, L. 2014. Valmentava esimies: onnistumista palvelevat positiot. Helsinki: Talentum.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu: tallenteet, kirjallisuus, kirjalliset oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylätyn tehtävän täydentäminen on mahdollista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisten oppimistehtävien arviointi. Tehtäviä arvioidaan syys - ja kevät lukukausien aikana kerran kuukaudessa ja kesällä palautuneet tehtävät elokuun loppuun mennessä.