Siirry suoraan sisältöön

Toimintakykyisyys muistin heikentyessä (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10063-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 150

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Eini Hyppönen

Vastuuopettaja

Eini Hyppönen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Osaat erotella erilaisia muistisairauksia ja muistihäiriöitä
Pystyt selittämään erilaisia muistisairauden oireita sekä normaalin ja epänormaalin eroja
Osaat perustella muistisairauksien varhaisen tunnistaminen merkitystä ja erilaisia hoidon linjauksia sekä tunnet periaatteet lääkehoidosta ja lääkkeettömistä hoitomuodoista
Löydät ratkaisuja muistisairauksien puheeksiottamiseen
Pystyt perustelemaan muistisairaan ja hänen läheisen kohtaamisen tärkeyttä
Pystyt soveltamaan osaamistasi muistisairaan muuttuneen käyttäytymisen tulkitsemisessa
Ymmärrät muistisairauksien vaikutuksia kognitiiviseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn

Sisältö

Muistihäiriöt, muistisairaudet ja niiden kohtaaminen
Muistisairauden toteaminen ja lääketieteellisen hoidon perusteita
Muistisairauksien vaikutus toimintakykyyn

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa, Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson Moodlen materiaalit opiskellaan ja verkkotestit suoritetaan osioittain opintojakson toteutuksen aikataulussa. Kirjautumisohjeet Moodleen saat opintojakson vastuuopettajalta opintojakson alkaessa.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkolähteet

Opetusmenetelmät

100 % verkkototeutus, itsenäinen opiskelu Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 h / op = 135 h opiskelijan itsenäistä työaikaa

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut verkkotestit opintojakson aikataulussa

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tarvitsee osallistumiseen henkilökohtaisen tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. 


Vaadittavat pohjatiedot: Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa -opintojakson suorittaminen.
Opintojakso on 2. osa Muistiterveyden opinnot 15 op –moduulia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi ja verkkotestit

Lisätiedot

Suomeksi
Opiskelija tarvitsee osallistumiseen henkilökohtaisen tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso on 2. osa Muistiterveyden opinnot 15 op –moduulia, jonka viimeinen opintojakso rakennetaan tulevaisuudessa.