Siirry suoraan sisältöön

Infektiosairaudet (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH10060-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 200

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Riitta Muhonen

Vastuuopettaja

Riitta Muhonen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojaksolla keskitytään osaan yleisimmistä infektiosairauksista. Opintojakson jälkeen osaat tunnistaa opintojaksolla käsiteltävät infektiosairaudet ja niiden syyt, sekä miten niitä diagnosoidaan ja hoidetaan. Osaat tunnistaa asiakkaan oireiden perusteella, mistä voisi olla kyse ja osaat ohjata asiakasta palvelujen piiriin.

Sisältö

- Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa
- Hengitystieinfektiot
- Koronatietoisku
- Mahasuolikanavan infektiot
- Sukupuolitaudit
- Virtsatieinfektio
- Matkailijan infektiot
- Sepsis

Aika ja paikka

Kullekin lukukaudelle annettu ajanjakso, jonka sisällä opintojakso tulee suorittaa.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaali on on kerätty Moodle-ympäristöön ja materiaali on suomenkielinen.
- Kaksi (2) Oppiportin kurssia
- Lisäksi löytyvät lähdetiedot, joista voit halutettasi lukea lisää.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Itsenäinen työskentely annetun ajanjakson sisällä. Ei aikaan eikä paikkaan sidottuja luentoja tai tehtäviä.

Sisältää:
- 2 Oppiportin kurssia + vaihtoehtoinen tekotapa, jos ei ole mahdollisuutta päästä Oppiporttiin.
- Aihekohtaiset tentit tosi-epätosi kysymyksin aihealueittain.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppiportin kurssit (2) ja moodlessa olevat tentit voi tehdä oman aikataulunsa mukaisesti annetun ajanjakson sisällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 27 = 54 h materiaalin lukemiseen, Oppiportin kursseihin sekä aihekohtaisiin tentteihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus =
- Oppiportin kurssit (2) suoritettuina ja todistukset palautettuina. Vaihtoehtoisesti vastaavan tiedon voi etsiä muualta ja tehdä siitä kirjallisen koonnin.
- Kaikki aihekohtaiset tentit tehtyinä, vähintään 15/20 oikein kaikista tenteistä.
- Palaute opintojaksosta annettu.