Siirry suoraan sisältöön

Infektiot kotihoidossa (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH10057-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 200

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Satu Martiskainen

Vastuuopettaja

Satu Martiskainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

-ymmärrät infektioiden ehkäisyn ja torjunnan merkityksen hoitotyössä
-tiedät, kuinka hoitoon liittyviä infektioita voidaan ehkäistä kotihoidossa
-tunnet yleisimpiä taudinaiheuttajia ja niiden tartuntapoja
-tunnet tavallisimmat mikrobiologiset näytteet ja ymmärrät näytteenoton periaatteet
-tiedät aseptisen toimintatavan merkityksen kotihoidossa

Sisältö

Infektioiden torjuntaa koskeva lainsäädäntö ja torjuntatyön organisointi
Yleisimmät infektioita aiheuttavat mikrobit, niiden tartuntareitit ja tartuntaherkkyys
Hoitoon liittyvät infektiot
Infektioiden ehkäisyn ja torjunnan periaatteet kotihoidossa
Yleisimpien mikrobiologisten näytteiden ottamisen periaatteet

Aika ja paikka

Itsenäinen työskentely verkossa.

Oppimateriaalit

Kaikki opintojakson suorittamiseen tarvittavat materiaalit Moodle-alustalla.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus.

Sisältö:
Infektioiden torjunta kotihoidossa
MIkrobit infektioiden aiheuttajina
Infektioiden tartuntareitit ja tartuntaherkkyys
Infektioiden ehkäisy ja torjunta
Mikrobiologinen näytteenotto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suoritus joustavasti omassa aikataulussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty
Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan hyväksytty suoritus kaikista oppimistehtävistä sekä lopputentistä.
Hyväksytyn suorituksen raja on 80 % vastauksista oikein lopputentissä. Lopputenttiä voi yrittää 3 kertaa.

Lisätiedot

Kurssi on joustavasti ja itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso. Kaikki opintojakson materiaalit ovat Moodle-alustalta.