Siirry suoraan sisältöön

Infektiot kotihoidossa (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH10057-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.05.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 20

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Miia Haapalainen

Vastuuopettaja

Miia Haapalainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

-ymmärrät infektioiden ehkäisyn ja torjunnan merkityksen hoitotyössä
-tiedät, kuinka hoitoon liittyviä infektioita voidaan ehkäistä kotihoidossa
-tunnet yleisimpiä taudinaiheuttajia ja niiden tartuntapoja
-tunnet tavallisimmat mikrobiologiset näytteet ja ymmärrät näytteenoton periaatteet
-tiedät aseptisen toimintatavan merkityksen kotihoidossa

Sisältö

Infektioiden torjuntaa koskeva lainsäädäntö ja torjuntatyön organisointi
Yleisimmät infektioita aiheuttavat mikrobit, niiden tartuntareitit ja tartuntaherkkyys
Hoitoon liittyvät infektiot
Infektioiden ehkäisyn ja torjunnan periaatteet kotihoidossa
Yleisimpien mikrobiologisten näytteiden ottamisen periaatteet

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Kurssi on joustavasti ja itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso. Kaikki opintojakson materiaalit ovat Moodle-alustalta.