Siirry suoraan sisältöön

Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10056-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 100

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Eini Hyppönen

Vastuuopettaja

Eini Hyppönen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
  • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
  • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Osaat määritellä aivojen ja muistin toimintaa osana muistiterveyttä.
Osaat selittää muistiterveyden edistämisen merkityksen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta.
Osaat luetella keskeisiä muistiterveyden edistämisen osa-alueita.
Osaat selittää muistiterveyteen vaikuttavien keskeisten tekijöiden yhteyksiä hyvinvointiin.
Tunnistat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen muistiterveyden edistämisessä.

Sisältö

Aivo- ja muistiterveyden edistäminen elämänkulussa
Muistiterveyden edistämisen keskeisiä tekijöitä
Näyttöön perustuva tieto ja toiminta muistiterveyden edistämisessä

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa, Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson Moodlen materiaalit opiskellaan ja verkkotestit suoritetaan osioittain opintojakson toteutuksen aikataulussa. Kirjautumisohjeet Moodleen saat opintojakson vastuuopettajalta opintojakson alkaessa.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkolähteet

Opetusmenetelmät

100 % verkkototeutus, itsenäinen opiskelu Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 h / op = 135 h opiskelijan itsenäistä työaikaa

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut verkkotestit opintojakson toteutuksen aikataulussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tarvitsee osallistumiseen henkilökohtaisen tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso on 1. osa Muistiterveyden opinnot 15 op –moduulia, jonka loput kaksi opintojaksoa rakennetaan tulevaisuudessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi ja verkkotestit