Siirry suoraan sisältöön

Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10056-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

01.10.2022 - 06.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 80

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Eini Hyppönen
  • Jonna Puustinen

Vastuuopettaja

Eini Hyppönen

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Osaat määritellä aivojen ja muistin toimintaa osana muistiterveyttä.
Osaat selittää muistiterveyden edistämisen merkityksen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta.
Osaat luetella keskeisiä muistiterveyden edistämisen osa-alueita.
Osaat selittää muistiterveyteen vaikuttavien keskeisten tekijöiden yhteyksiä hyvinvointiin.
Tunnistat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen muistiterveyden edistämisessä.

Sisältö

Aivo- ja muistiterveyden edistäminen elämänkulussa
Muistiterveyden edistämisen keskeisiä tekijöitä
Näyttöön perustuva tieto ja toiminta muistiterveyden edistämisessä

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa, Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson Moodlen materiaalit opiskellaan ja verkkotestit suoritetaan osioittain opintojakson toteutuksen aikataulussa. Kirjautumisohjeet Moodleen saat opintojakson vastuuopettajalta opintojakson alkaessa.

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalit ja verkkolähteet

Opetusmenetelmät

100 % verkkototeutus, itsenäinen opiskelu Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 h/ op = 135 h opiskelijan itsenäistä työaikaa

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut verkkotestit opintojakson toteutuksen aikataulussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija tarvitsee osallistumiseen henkilökohtaisen tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso on 1. osa Muistiterveyden opinnot 15 op –moduulia, jonka loput kaksi opintojaksoa rakennetaan tulevaisuudessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi ja verkkotestit