Siirry suoraan sisältöön

Rokotusosaamisen perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH10050-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 16.06.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Hanne Timonen

Vastuuopettaja

Hanne Timonen

Ryhmät

  • STAK23
    Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto, kevät, 2023

Tavoitteet

Arvioit omaa rokotusosaamistasi ja haluasi kehittyä rokottajana
Tiedät ja osaat perustella rokottamisen tarpeellisuuden yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle
Tunnet rokotuksin ehkäistävät taudit, osaat kertoa niiden oireista, hoito-ohjeista ja komplikaatioista
Tiedät, miten hankittu immuniteetti muodostuu
Tunnet eri rokotetyypit ja perusasiat rokotteiden koostumuksesta
Osaat selvittää, mikä on kansallinen rokotusohjelma ja miten lainsäädäntö määrittelee rokottamista
Tunnet kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet
Osaat arvioida rokottamisen tai rokottamatta jättämisen hyödyt ja haitat rokotuspäätöstä tehtäessä
Osaat ohjata asiakasta uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen
Osaat kertoa asiakkaalle rokotussuosituksista ja perustella rokotusten hyötyjä
Osaat kertoa asiakkaalle, mitä hänen tietoisella päätöksellään tarkoitetaan rokottamisen yhteydessä
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeista lähtevän rokotustilanteen
Tiedät rokottamisen vasta-aiheet ja varotoimet
Osaat rokottaa turvallisesti ja taitavasti halliten eri rokotustekniikat
Osaat kirjata rokotukset oikein
Osaat rokotteiden ja rokotusvälineiden asianmukaisen kuljettamisen, säilyttämisen ja hävittämisen
Osaat seurata asiakkaan vointia rokottamisen jälkeen ja tehdä rokottamisen jatkosuunnitelman
Osaat keskustella rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista ja antaa hoito-ohjeita
Tunnistat anafylaktisen reaktion, osaat aloittaa tarvittavat hoitotoimenpiteet ja toimittaa asiakkaan jatkohoitoon

Sisältö

Rokotusosaamisen perusteet -osiossa perehdyt rokottamisen tietoperustaan ja rokotustaitoihin.
Tietoperusta -osiossa käydään läpi rokottamisen teoriataustaa, kuten rokottamalla ehkäistäviä tauteja ja rokotteiden avulla saatavia hyötyjä.
Opit ohjaamaan ja tukemaan asiakasta rokotuspäätöksessään ja osaat perustella toimintaasi ajantasaiseen ja tutkittuun tietoon pohjautuen.
Rokotustaito -osiossa keskitytään turvalliseen rokottamiseen.
Perehdyt erilaisiin rokotustekniikoihin ja mahdollisten rokottamisen haittavaikutusten hoitoon.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna hoitotyön perusopinnot, sekä lääke- ja nestehoidon perusopinnot.
Edeltävä kokonaisopintopistemäärä oltava vähintään 100op

Lisätiedot

Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna hoitotyön perusopinnot, sekä lääke- ja nestehoidon perus- ja syventävät opinnot.