Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön harjoittelu 2 (8 op)

Toteutuksen tunnus: SH10026-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Minna Turunen
 • Henna Kakkonen
 • Eini Hyppönen
 • Mari Sivonen
 • Terhi Hagman
 • Satu Martiskainen
 • Petri Ronkainen
 • Sami Arola
 • Kirsi Sallinen
 • Tarja Ruokonen
 • Tanja Hirvonen

Vastuuopettaja

Riitta Muhonen

Ajoitusryhmät

 • SHNS22A - PR1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • SHNS22A - PR2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • SHNS22B - PR1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • SHNS22B - PR2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • SHNS22
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

 • SHNS22A - PR1
 • SHNS22A - PR2
 • SHNS22B - PR1
 • SHNS22B - PR2

Tavoitteet

Osaat soveltaa hoitotyön periaatteita, eettisiä ohjeita ja erilaisia hoitotyön auttamismenetelmiä potilastyössä.
Ymmärrät sairauden ja sairastamisen vaikutukset potilaalle ja hoitotyössä.
Ymmärrät, miten keskeisiä sairauksia diagnosoidaan ja hoidetaan.
Ymmärrät aseptisen toiminnan periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti potilastyössä.
Kirjaat hoitotyötä rakenteisesti hoitotyön prosessin mukaisesti.
Osaat perustella omaa toimintaasi ja toimit vastuullisesti työryhmän jäsenenä.
Ymmärrät lääkehoitoprosessin käytännössä ja toteutat potilaan lääkehoitoa ohjatusti.
Ymmärrät ergonomian merkityksen ja osaat toimia tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa turvallisesti.

Sisältö

Hoitotyön periaatteet ja eettiset ohjeet
Potilaan hoidon tarpeen arviointi, ABCDE
Sairauden ja sairastamisen yksilöllisen merkitys
Kliiniset toimenpiteet ja hoitotyön auttamismenetelmät
Aseptinen työskentely ja infektioiden torjunta.
Rakenteinen kirjaaminen ja raportointi, ISBAR.
Työryhmän jäsenenä toimiminen.
Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen.
Ergonomian hyödyntäminen potilastyössä.

Opetusmenetelmät

TAVOITTEET:
- Osaat soveltaa hoitotyön periaatteita, eettisiä ohjeita ja erilaisia hoitotyön auttamismenetelmiä potilastyössä.
- Ymmärrät sairauden ja sairastamisen vaikutukset potilaalle ja hoitotyössä.
- Ymmärrät, miten keskeisiä sairauksia diagnosoidaan ja hoidetaan.
- Ymmärrät aseptisen toiminnan periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti potilastyössä.
- Kirjaat hoitotyötä rakenteisesti hoitotyön prosessin mukaisesti.
- Osaat perustella omaa toimintaasi ja toimit vastuullisesti työryhmän jäsenenä.
- Ymmärrät lääkehoitoprosessin käytännössä ja toteutat potilaan lääkehoitoa ohjatusti.
- Ymmärrät ergonomian merkityksen ja osaat toimia tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa turvallisesti.

SISÄLTÖ:
- Hoitotyön periaatteet ja eettiset ohjeet
- Potilaan hoidon tarpeen arviointi, ABCDE
- Sairauden ja sairastamisen yksilöllisen merkitys
- Kliiniset toimenpiteet ja hoitotyön auttamismenetelmät
- Aseptinen työskentely ja infektioiden torjunta.
- Rakenteinen kirjaaminen ja raportointi, ISBAR.
- Työryhmän jäsenenä toimiminen.
- Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen.
- Ergonomian hyödyntäminen potilastyössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksosta voi saada hyväksiluvun seuraavasti (AHOT 8 op)

Lähihoitajatutkinto, osaamisala: sairaanhoito ja huolenpito, ensihoito, ikääntyvien hoito- ja kuntoutuminen tai vammaistyö
- Tutkintotodistuksen esittäminen

TAI

Lähihoitajatutkinto, muu osaamisala (tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan tutkinto) + yhden vuoden työkokemus sairaanhoidollisessa työssä
- Tutkinto- ja työtodistusten esittäminen sekä sairaanhoidollisen osaamisen kuvaus

HUOM! Sinun tulee hyväkiluvusta huolimatta osallistua lukukauden kokoavaan näyttöön

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HARJOITTELUKOKONAISUUS: 8 op x 27h = 216h

Kokonaistunneista 216h vähennetään seuraavat tunnit:

Harjoittelun ennakkoinfo ja lähtöinfo 2h  
Siun soten info 2h 
Harjoittelun reflektio 4h 
Lukukauden kokoava näyttö 8h
Harjoittelussa tehtävä tuntimäärä 200 h (varattuja viikkoja 6 vko) 
Terveydenhoitajaopiskelijoilla harjoitteluun kuuluu Satumetsäsuunnittelua/toteutus 20 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arviointi: Numeraalinen 0 - 5

Harjoittelun arvioinnin lähtökohtana:

- Ohjaajan / ohjaajien antama palaute
- Opiskelijan itsearviointi
- Kaikki harjoitteluun liittyvät tunnit tulee olla tehtynä, kirjattu työvuorolistaan
- Yhteistyö ohjaavan opettajan kanssa

Pidä huoli siitä, että tämän harjoittelun kaikki osiot on tehty ennen seuraavaa harjoittelua
Seuraavaan harjoitteluun ei pääse ennen kuin edellinen on hoidettu kokonaisuudessaan loppuun asti!

Muista täyttää lääkehoito- ja harjoittelupassia !

Lisätiedot

AHOT 8 op (hyväksiluku)
Lähihoitajatutkinto, osaamisala: sairaanhoito ja huolenpito, ensihoito, ikääntyvien hoito- ja kuntoutuminen tai vammaistyö
- Tutkintotodistuksen esittäminen

TAI

Lähihoitajatutkinto, muu osaamisala (tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan tutkinto) + yhden vuoden työkokemus sairaanhoidollisessa työssä
- Tutkinto- ja työtodistusten esittäminen sekä sairaanhoidollisen osaamisen kuvaus


HUOMIOITHAN että olet suorittanut seuraavat opintojaksot hyväksytysti ennen harjoittelu 2 alkamista:
- Hoitotaito
- Lääkehoidon perusteet + 1. lukukauden lääkelaskut
- Harjoittelu 1