Siirry suoraan sisältöön

Lääke- ja nestehoidon perusteet (1 op)

Toteutuksen tunnus: SH10024-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Henna Kakkonen
 • Kirsi Tanskanen

Vastuuopettaja

Sami Arola

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STNS22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy
- Nestetasapaino
- Laskimonsisäisen nestehoidon toteuttamiseen
- Laskimoyhteyden avaaminen
- Laskimonsisäisen lääkehoidon toteuttamiseen (laskimonsisäinen injektio ja jaksottainen infuusio)
Opiskelija toimii
- Turvallisen lääkehoidon periaatteiden mukaan ja osaa ehkäistä lääkityspoikkeamia
Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan päivittäistä lääke- ja nestehoitoa
- laskimonsisäiseen lääke- ja nestehoitoon kuuluvia tarkkailu- ja seurantamenetelmiä
- ohjata potilasta ja omaisia lääkehoitoon liittyvissä asioissa
- laskea lääkelaskut virheettömästi
Opiskelija harjaantuu
- perifeerisen laskimon kanyloinnissa
- laskimonsisäiseen lääke- ja nestehoitoon liityvissä toimenpiteissä ja välineissä

Sisältö

Laskimonsisäinen lääke- ja nestehoito (nestetasapaino ja nestehoitosuunnitelma)
Nestehoitosuunnitelmaharjoitus
Perifeerisen kanyylien ja perifeeristen katetrien perusteet
Laskimonsisäisen lääkityksen perusteet
Perifeerinen laskimokanyyli ja laskimokatetri
Laskimokanylointiharjoitus
Nesteensiirtotekniikka (nesteensiirtoletkusto, kolmitiehana, Qsyte )
Lääkelisäysten tekeminen infuusiopakkaukseen
Laskimonsisäinen lääkeinjektio

Oppimateriaalit

Saano. S, Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Helsinki Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito s. 250-280

Opetusmenetelmät

TAVOITTEET

Opiskelija perehtyy

- Nestetasapaino (laskeminen ja arviointi)
- Laskimonsisäisen nestehoidon toteuttamiseen
- Perifeerisen laskimon kanylointi
- Laskimonsisäisen lääkehoidon toteuttamiseen (laskimonsisäinen injektio ja jaksottainen infuusio)Opiskelija toimii

- Turvallisen lääkehoidon periaatteiden mukaan ja osaa ehkäistä lääkityspoikkeamia

Opiskelija osaa

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan päivittäistä lääke- ja nestehoitoa

- laskimonsisäiseen lääke- ja nestehoitoon kuuluvia tarkkailu- ja seurantamenetelmiä

- ohjata potilasta ja omaisia lääkehoitoon liittyvissä asioissa

- laskea lääkelaskut virheettömästi

Opiskelija harjaantuu

- perifeerisen laskimon kanyloinnissa
- laskimonsisäiseen lääke- ja nestehoitoon liityvissä toimenpiteissä ja välineissä

SISÄLTÖ

Teoria:

Orientaatio

Laskimonsisäinen lääke- ja nestehoito (nestetasapaino ja nestehoitosuunnitelma)

Nestehoitosuunnitelmaharjoitus

Perifeerisen kanyylien ja perifeeristen katetrien perusteet

Laskimonsisäisen lääkityksen perusteet

Laboraatiot:

Perifeerinen laskimokanyyli ja laskimokatetri

Laskimokanylointiharjoitus

Nesteensiirtotekniikka (nesteensiirtoletkusto, kolmitiehana, Qsyte )

Lääkelisäysten tekeminen infuusiopakkaukseen

Laskimonsisäinen lääkeinjektio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetusta 6 h
Laboraatiot 8 h
Lääkelaskennan harjoitustunnit 4 h + lääkelaskennan kokeet 1 h + 1 h + 1 h (lukukauden muusta tuntiresurssista)
Itsenäistä opiskelua 13 h

Arviointiasteikko

H-5