Siirry suoraan sisältöön

Näytteenotto ja EKG (1 op)

Toteutuksen tunnus: SH10022-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Satu Martiskainen

Vastuuopettaja

Satu Martiskainen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STNS22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Ymmärrät preanalyyttisten tekijöiden ja ohjauksen merkityksen luotettavien laboratoriotutkimustulosten tuottamisessa.
Sinulla on valmiudet ottaa laadukkaita näytteitä diagnostisia näytetutkimuksia varten.
Sinulla on valmiudet suorittaa tavallisimpia vieritestejä.
Tiedät tavallisimpia diagnostisia laboratoriotutkimuksia.

Sisältö

Sisältö:
Preanalyyttiset tekijät ja potilaan ohjaus.
Laskimo- ja ihopistosnäytteenotto.
Virtsanäytteenotto.
Vieritestit.
Tavallisemmat diagnostiset laboratoriotutkimukset.
EKG-rekisteröinti.

Aika ja paikka

Tikkarinne

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Moodlessa.
ISLA-verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Saat valmiuksia laskimo, ihopisto-, virtsa- ja nielunäytteiden ottoon sekä EKG-rekisteröintiin.

Sisältö:
Preanalytiikka ja potilaan ohjaus​
Tavallisimmat diagnostiset tutkimukset
Laskimoverinäytteet
Ihopistosnäytteet
Virtsanäytteet
Nielunäytteet
EKG-rekisteröinti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotehtävät ja verkkotentti itsenäisesti. Klinikkatunnit lukujärjestyksen mukaisesti.

Teoriaopetus 10 h
Klinikkatunnit 12 h
Verkkotehtävät ja verkkotentti 5 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät verkossa ja verkkotentti hyväksytysti suoritettu. Hyväksytyn raja 60 % oikein verkkotentissä.
Klinikkatunnit 100% läsnäolo.