Siirry suoraan sisältöön

Infektioiden torjunta ja hoito, SHNS22A (1 op)

Toteutuksen tunnus: SH10021-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 13.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Minna Turunen
 • Liisa Ryhänen
 • Tarja Ruokonen

Vastuuopettaja

Liisa Ryhänen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • SHNS22
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tiedät infektiotauteja aiheuttavia mikrobeja ja niiden tartuntatavat
Tiedät infektion torjunnan menetelmiä ja osaat soveltaa tietojasi infektioiden torjunnassa
Tiedät hoitoon liittyvien infektioiden seurannan ja ohjeistuksen merkityksen

Sisältö

Mikrobit hoitotyössä
Hygienia, suojaimet ja hoitoympäristö
Tukitoimet ja infektioiden torjunta
Varotoimiluokat
Infektioiden seuranta
Tartuntatautilaki ja -asetus

Oppimateriaalit

Infektioiden torjunta 1op
Antila VJ ym. (toim.) 2018: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, THL, josta kuuluu koealueeseen
I PERUSTEET: kpl:t 1, 2, 6 s. 69-77 ad tietojen analysointi ja sivu 89
II HYVÄ HOITOKÄYTÄNTÖ JA VAROTOIMET kpl 10, 11, 12, 13
IV MUIDEN HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA kpl 20, kpl 32
V ONGELMAMIKROBIEN AIHEUTTAMAT INFEKTIOT kpl 36, 38, 39, 41 s. 390-394 ad täit
VI TUKITOIMET kpl 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52
VII HALLINNOLLISIA NÄKÖKULMIA kpl 54, 55
Oppikirja saa olla mukana kokeessa
Suositeltava: Sairaalahygienialehti

Opetusmenetelmät

Lähiopetus/etäopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. koe merkitty lukujärjestykseen.
Uusinnat seuraavien ryhmien mukana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 12h, klinikka (pienryhmä) 3h, välinehuoltokeskus (opintokäynti) 1h, koe 2h, itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty koe, klinikka (pienryhmä) 3h (100%), opintokäynti (100%)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Infektioiden torjunta 1op: Hyväksytty koe T1 (50%), T2 (60%) + välinehuolto-opintokäynti ja klinikka (pienryhmä) 3h suoritettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Infektioiden torjunta 1op: Hyväksytty koe H3 (70%), H4 (80%) + välinehuolto-opintokäynti ja klinikka (pienryhmä) 3h suoritettuna

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Infektioiden torjunta 1op: Hyväksytty koe K5 (90%) + välinehuolto-opintokäynti ja klinikka (pienryhmä) 3h suoritettuna

Esitietovaatimukset

Hoitotaito 5op
Hoitotyön harjoittelu 6op