Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön harjoittelu 1 (6 op)

Toteutuksen tunnus: SH10018-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 04.06.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Petri Ronkainen
 • Riitta Muhonen
 • Tanja Hirvonen

Vastuuopettaja

Riitta Muhonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • SHNK23
  Sairaanhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tunnistat hoitotyön periaatteita, eettisiä ohjeita ja erilaisia hoitotyön auttamismenetelmiä potilastyössä.
Harjaannut ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja asiakkaiden kohtaamisessa.
Tiedät aseptisen toiminnan periaatteet ja harjaannut toimimaan niiden mukaisesti potilastyössä.
Tunnistat ergonomian merkityksen ja huomioit ergonomian tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa

Sisältö

• Ammatillinen vuorovaikutus
• Hoidollinen päätöksenteko
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat
• Turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Infektioiden torjunta; Käsihygienia ja varotoimet
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• ISBAR-raportointityökalun käyttö
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• ABCDE-protokolla ja NEWS

Opetusmenetelmät

TAVOITTEET

Tunnistat hoitotyön periaatteita, eettisiä ohjeita ja erilaisia hoitotyön auttamismenetelmiä potilastyössä.
Harjaannut ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja asiakkaiden kohtaamisessa.
Tiedät aseptisen toiminnan periaatteet ja harjaannut toimimaan niiden mukaisesti potilastyössä.
Tunnistat ergonomian merkityksen ja huomioit ergonomian tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa

SISÄLTÖ

• Ammatillinen vuorovaikutus
• Hoidollinen päätöksenteko
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat
• Turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Infektioiden torjunta; Käsihygienia ja varotoimet
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• ISBAR-raportointityökalun käyttö
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• ABCDE-protokolla ja NEWS

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun suoritukset (6 op=162h)

Harjoittelu 1 info 2h 
Jobiili ja harjoittelu 2 info 2h 
Turvallisuuskävely 1h 
Tutustumispäivä ohjattuna terveydenhuollon yksikössä ennen harjoittelua 8h
Ohjatun päivän suunnittelu ja tehtävät 13h 
Tutustuminen terveydenhuollon yksiköihin 8h (palautettava tehtävä)
Harjoittelu kolme (3) vkoa kentällä 3 x 32h = 108h 
”Sairaalapäivä” koululla ja siihen valmistautuminen 12h 
Osaamisennäyttö ja reflektio 8h 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi ja harjoittelun ohjaajan arviointi
Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Harjoittelua ohjaava opettaja päättää arvioinnin

Lisätiedot

Harjoitteluun pääsemisen kriteerit:
Aktiivinen osallistuminen hoitotaito opintojakson opetukseen. Opetukseen osallistuessa hyvä ammatillinen vuorovaikutus, käyttäytyminen ja toiminta.

Ahot 6 op:
Lähihoitaja-tutkinnon suorittaneet:
- voivat hakea hyväkilukua kokonaisuudesta harjoittelu 1 6 op + hoitotaito 5 op
- Ei erillistä hakemusta
- Tutkintotodistuksen esittäminen
- Osallistumien ensimmäisen lukukauden alussa ahotoijien (= hyväksilujijoiden) kertaustunneille ja näyttöön

Lisäksi:
- Muut sote-alan tutkinnot (esim. sosionomi/fysioterapeutti..) tai muu soveltuva osaaminen ja työkokemus väh. 1 vuoden ajalta
- Ahotointi erillisellä hakemuksella, johon tutkintotodistus, työtodistus ja hakemus, jossa osaamisen ja työtehtävien kuvaus