Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön harjoittelu 1 (6 op)

Toteutuksen tunnus: SH10018-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Irja Väisänen
 • Mari Savolainen
 • Riitta Muhonen

Vastuuopettaja

Riitta Muhonen

Ajoitusryhmät

 • SHAS22 Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • SHAS22 Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • SHAS22
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, syksy, 2022

Pienryhmät

 • SHAS22 Pienryhmä 1
 • SHAS22 Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tunnistat hoitotyön periaatteita, eettisiä ohjeita ja erilaisia hoitotyön auttamismenetelmiä potilastyössä.
Harjaannut ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja asiakkaiden kohtaamisessa.
Tiedät aseptisen toiminnan periaatteet ja harjaannut toimimaan niiden mukaisesti potilastyössä.
Tunnistat ergonomian merkityksen ja huomioit ergonomian tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa

Sisältö

• Ammatillinen vuorovaikutus
• Hoidollinen päätöksenteko
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat
• Turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Infektioiden torjunta; Käsihygienia ja varotoimet
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• ISBAR-raportointityökalun käyttö
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• ABCDE-protokolla ja NEWS

Opetusmenetelmät

TAVOITTEET

Tunnistat hoitotyön periaatteita, eettisiä ohjeita ja erilaisia hoitotyön auttamismenetelmiä potilastyössä.
Harjaannut ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja asiakkaiden kohtaamisessa.
Tiedät aseptisen toiminnan periaatteet ja harjaannut toimimaan niiden mukaisesti potilastyössä.
Tunnistat ergonomian merkityksen ja huomioit ergonomian tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa

SISÄLTÖ

• Ammatillinen vuorovaikutus
• Hoidollinen päätöksenteko
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat
• Turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Infektioiden torjunta; Käsihygienia ja varotoimet
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• ISBAR-raportointityökalun käyttö
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• ABCDE-protokolla ja NEWS

Kansainvälisyys

Harjoittelun suoritukset (6 op=162h)

Harjoittelu 1 info 2h
Jobiili ja harjoittelu 2 info 2h
Turvallisuuskävely 1h
Kolme (3) päivää ohjattuna terveydenhuollon yksikössä ennen harjoittelua (1 pv viikossa) 24h
Ohjattujen päivien suunnittelu ja tehtävät 13h
Tutustuminen terveydenhuollon yksiköihin 8h
Harjoittelu kolme (3) vkoa kentällä 3 x 32h = 96h
Sairaalapäivä koululla 8h
Osaamisennäyttö ja reflektio 8h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi ja harjoittelun ohjaajan arviointi
Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Harjoittelua ohjaava opettaja päättää arvioinnin

Lisätiedot

Harjoitteluun pääsemisen kriteerit:
Aktiivinen osallistuminen hoitotaito opintojakson opetukseen. Opetukseen osallistuessa hyvä ammatillinen vuorovaikutus, käyttäytyminen ja toiminta.

Ahot 6 op:
Lähihoitaja-tutkinnon suorittaneet:
- voivat hakea hyväkilukua kokonaisuudesta harjoittelu 1 6 op + hoitotaito 5 op
- Ei erillistä hakemusta
- Tutkintotodistuksen esittäminen
- Osallistumien ensimmäisen lukukauden alussa ahotoijien (= hyväksilujijoiden) kertaustunneille ja näyttöön

Lisäksi:
- Muut sote-alan tutkinnot (esim. sosionomi/fysioterapeutti..) tai muu soveltuva osaaminen ja työkokemus väh. 1 vuoden ajalta
- Ahotointi erillisellä hakemuksella, johon tutkintotodistus, työtodistus ja hakemus, jossa osaamisen ja työtehtävien kuvaus