Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH10017-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Minna Turunen
  • Minna Hoffren
  • Jaana Pantsari
  • Kirsi Varis
  • Tarja Ruokonen

Vastuuopettaja

Tarja Ruokonen

Ryhmät

  • SHAS22
    Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Osa A Ammatillinen kasvu
Osaat toimia vastuullisesti opiskelijayhteisössä ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä

Osaat toimia omia opintojasi koskevissa yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa

Osaat suunnitella omaa oppimistasi ja osaat tehdä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS)

Osaat hahmottaa hoitotyötä ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita

Osa B Vuorovaikutustaidot
Osaat ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä ymmärrettävästi ja vakuuttavasti erilaisissa opiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Osaat toteuttaa selkeän suullisen esityksen omaan alaasi liittyvästä aiheesta.

Sisältö

Osa A Ammatillinen kasvu
Oppimista tukevat infot
Opettajatutor tunnit; ryhmäytyminen, opetussuunnitelma, kehityskeskustelu
Opo tunnit; ajankäytönhallinta, sora-prosessi

Osa B Vuorovaikutustaidot
tiimityöskentely
asiakkaan kohtaaminen
esiintymistaidot
yleisö- ja palautetaidot

Opetusmenetelmät

Osa A Ammatillinen kasvu
Lähi:
Orientaatio pv (6h)
Etä:
Opettajatutor (4h)
Opo (4h)
Poka-info (1h)
Kieli-info (1h)
Hyvinvointi-info (1h)
Koulutuspäällikön info (1h)
Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelumahdollisuudet (1h)
Ahot-info (2h)
Osa B Vuorovaikutustaidot
Tiimioppimisen tuki 4h
Lähiopetusta 8h,
pienryhmätyöskentelyä 8h

Sisällön jaksotus

Osa A
Lähi- ja etäopiskelua 21 h
Itsenäistä opiskelua 6 h
Osa B
Lähi- ja etäopiskelua 20 h
Itsenäistä opiskelua 7 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osa A
Kehityskeskusteluun valmistautuminen ja kehityskeskustelu
Aktiivinen osallistuminen opetukseen
Osa B

B: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Suullisen esityksen suunnittelu ja toteutus pienryhmissä. Itsearvio.