Siirry suoraan sisältöön

Farmakologia (1 op)

Toteutuksen tunnus: SH10015-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Sami Arola

Vastuuopettaja

Sami Arola

Ryhmät

  • SHAS22
    Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
Tutustuu tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin
Tutustuu lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen
Perehtyy potilailla tavallisimmin käytössä olevien lääkkeiden farmakologiaan, farmakodynamiikkaan, käyttöaiheisiin, vaikutusmekanismeihin sekä niiden yleisimpiin haittavaikutuksiin

Sisältö

Farmakologian peruskäsitteet
Farmakodynamiikan ja farmakokinetiikan perusteet
Tavallisimmin potilailla käytössä olevien lääkkeiden farmakologia, farmakodynamiikka, käyttöaiheet, vaikutusmekanismit sekä niiden yleisimmät haittavaikutukset

Arviointiasteikko

H-5