Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia 1 (3 op)

Toteutuksen tunnus: SH10013-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Satu Martiskainen
  • Susanna Kinnunen

Vastuuopettaja

Susanna Kinnunen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kehon eri elinjärjestelmien normaalin rakenteen ja toiminnan, säätelyn perusteet sekä yleisimmät patologiset muutokset. Opiskelija kykenee hyödyntämään tietoja ammatillisissa opinnoissa ja terveysalan ammateissa.

Sisältö

- anatomiset tasot, liikesuunnat, solujenvälinen kommunikointi
- solu, kudokset ja iho
- sydän, verenkiertoelimistö
- imutiejärjestelmä
- veren anatomia
- hengityselimistö
- hermoston rakenne ja toiminta (keskushermosto, ääreishermosto, autonominen hermosto)
- aistit (myös kipu)

Arviointiasteikko

H-5