Siirry suoraan sisältöön

Ergonomia (1 op)

Toteutuksen tunnus: SH10011-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Tarja Pesonen-Sivonen
  • Satu Martiskainen

Vastuuopettaja

Satu Martiskainen

Ryhmät

  • SHAK23
    Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, kevät, 2023

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Pystyt toimimaan tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa potilaan toimintakykyä ja kuntoutusta edistäen.
Osaat käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa.
Osaat hyödyntää biomekaniikkaa potilaan liikkumisen avustamisessa.
Ymmärrät oman kehon hallinnan merkityksen turvallisissa potilassiirroissa.

Sisältö

Sisältö:
Vuoteessa tapahtuvat siirrot, istuma-asento, siirtymiset pyörätuoliin, lattialta ylösnousu, kävely, kaatuminen, pienapuvälineet ja nostimet

Biomekaniikka, tule-ongelmien ehkäisy, kehon hallinta, lait ja asetukset.

Aika ja paikka

Tikkarinne, Luokka Hoitotaito 1 ja Hoitotaito 2

Oppimateriaalit

Tamminen-Peter, L., Wickström, G. 2014.Potilasssiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. Otavan Kirjapaino.

Tamminen-Peter, L., Moilanen, A., Fagerström, V. 2015. Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla. Työterveyslaitos. Tammerprint.

Opetusmenetelmät

• Osaamistavoitteet:
Pystyt toimimaan tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa potilaan toimintakykyä ja kuntoutusta edistäen.
Osaat käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä tavallisimmissa siirto- ja nostotilanteissa.
Osaat hyödyntää biomekaniikkaa potilaan liikkumisen avustamisessa.
Ymmärrät oman kehon hallinnan merkityksen turvallisissa potilassiirroissa.


Sisältö:
Vuoteessa tapahtuvat siirrot, istuma-asento, siirtymiset pyörätuoliin, lattialta ylösnousu, kävely, kaatuminen, pienapuvälineet ja nostimet

biomekaniikka, tule-ongelmien ehkäisy, kehon hallinta, lait ja asetukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetus 4h (2h info + 2 potilassiirron ydinkohdat)

Klinikkatunnit 12h (4X3h)

Itsenäinen opiskelu verkossa 11h.

AHOT :
Opintojakson tavoitteita vastaava osaamisen näyttö. Lisätietoja opintojaksoon kuuluvassa ergonomiainfossa ja opintojaksomoodlessa. Ahot arvioin jälkeen mahdollinen osaamisen täydennys sovitaan näyttöarviointien jälkeen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
-verkkokurssiosion ja verkkotentin hyväksytty suorittaminen
-ergonomiaharjoituksiin osallistuminen