Siirry suoraan sisältöön

Ravitsemus (1 op)

Toteutuksen tunnus: SH10010-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Susanna Kinnunen

Vastuuopettaja

Susanna Kinnunen

Ryhmät

  • SHNK23
    Sairaanhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2023

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu kansallisiin ravitsemussuosituksiin ja ravitsemussuositusten mukaiseen ruokavalioon terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä. Opiskelija tuntee energiaravintoaineet ja suojaravintoaineet, niiden tarpeet ja tehtävät elimistössä sekä saantilähteet ja ymmärtää ravitsemuksen roolin terveyden edistämisessä.

Opiskelija perehtyy eri-ikäisen väestön terveyshaasteisiin ja ravitsemukseen, yleisimpiin ruoka-aineallergioihin ja yliherkkyyksiin. Opiskelija tutustuu ravitsemushoitoon sekä sairauksiin liittyviin erityisruokavalioihin osana potilaan kokonaishoitoa. Opiskelija tunnistaa ravitsemuohjauksen tarpeen ja kykenee hyödyntämään tietoja ammatillisissa opinnoissa ja terveysalan ammateissa.

Sisältö

- kansalliset ravitsemussuositukset
- energiaravintoaineet (tarve, tehtävä, lähde)
- suojaravintoaineet (tarve, tehtävä, lähde)
- eri-ikäisen väestön terveyshaasteet ja ravitsemus
- ravitsemushoidon perusteet

Aika ja paikka

Tikkarinne, luokka A125 Anatomia ja fysiologia

Oppimateriaalit

Kansalliset ravitsemussuositukset
Ravitsemus hoitotyössä
Ravitsemustiede

Opetusmenetelmät

Tutustut kansallisiin ravitsemussuosituksiin ja ravitsemussuositusten mukaiseen ruokavalioon terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä. Tunnet energiaravintoaineet ja suojaravintoaineet, niiden tarpeet ja tehtävät elimistössä sekä saantilähteet. Ymmärrät ravitsemuksen roolin terveyden edistämisessä.

Perehdyt eri-ikäisen väestön terveyshaasteisiin ja ravitsemukseen, yleisimpiin ruoka-aineallergioihin ja yliherkkyyksiin.

Tutustut ravitsemushoitoon sekä sairauksiin liittyviin erityisruokavalioihin osana potilaan kokonaishoitoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti kurssin päätteeksi, useita uusintoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luento-opetus 14 h, itsenäinen opiskelu 11 h ja tentti 2h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija tuntee kansallisten ravitsemussuositusten pääpiirteet ja ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion merkityksen terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä. Opiskelija ymmärtää ravitsemushoidon ja sairauksiin liittyvien erityisruokavalioiden merkityksen osana potilaan hoitoa.

Tiedoissa voi olla pieniä epäjohdonmukaisuuksia, mutta yleisesti ottaen opiskelija hallitsee tiedot hyvin. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja perustelemaan valintojaan sekä hyödyntämään oppimaansa omassa toiminnassaan.

Hylätty suoritus: Opiskelija ei tunne kansallisten ravitsemussuositusten pääpiirteitäkään eikä ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion merkitystä terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä.

Perustiedoissa on puutteita eikä opiskelija pysty arvioimaan omaa toimintaansa eikä perustelemaan valintojaan/hyödyntämään oppimaansa omassa toiminnassaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen, tentin hyväksytty suorittaminen, annettujen tehtävien hyväksytty suoritus