Siirry suoraan sisältöön

Hoitotaito (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10009-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitajakoulutus (SH)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Irja Väisänen
  • Riitta Muhonen
  • Marika Lappalainen
  • Kirsi Sallinen

Vastuuopettaja

Petri Ronkainen

Ryhmät

  • SHAS22
    Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

• Hallitset tiedon haun perusteet
• Osaat arvostaa potilasta oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana
• Tiedät hoitotyön arvot ja periaatteet sekä keskeiset käsitteet
• Tiedät ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
• Tiedät ammatillisen yhteistyön periaatteet
• Osaat käyttää hoitotyön päätöksenteossa ja kirjaamisessa hoitotyön prosessia
• Tiedät potilasturvallisuuden keskeiset periaatteet hoitotyössä
• Osaat työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti
• Osaat kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden
• Osaat käyttää perushoidossa käytettävää välineistöä
• Tiedät, miten arvioida potilaan voimavaroja ja hoidon tarpeita
• Hallitset perustiedot ja -taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä
• Osaat määritellä potilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä asiakkaan/potilaan voimavaroja edistäen
• Tiedät kivun arviointimenetelmät sekä lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät
• Tiedät, miten järjestelmällisesti arvioidaan välittömän hoidon tarve
• Kuoleman kohtaaminen ja vainajan laitto

Sisältö

• Tiedon haku
• Hoitotyön keskeiset käsitteet
• Ammatillinen vuorovaikutus
• Hoidollinen päätöksenteko
• Hoitotyön prosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat
• Turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Infektioiden torjunta; Käsihygienia ja varotoimet
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• ISBAR-raportointityökalun käyttö
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• ABCDE-protokolla ja NEWS

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetus 38h
NPT 5h
Klinikkatunnit 30h
Verkkotentti 2h
Itsenäinen opiskelu 60h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy verkkotentin perusteella
Klinikkatunnit 100% läsnäolo
Tehtävät hyväksytty
Tiimitehtävä hyväksytty

Lisätiedot

AHOT: Lähihoitaja tutkinnolla mahdollista hyväksilukea opintojakso.