Siirry suoraan sisältöön

Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10006-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 200

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Satu Kinnunen

Vastuuopettaja

Kirsi Varis

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- Tunnistat erilaisia häiriöitä seksuaalitoiminnoissa.
- Saat valmiuksia kohdata erilaissa elämänkriiseissä olevien asiakkaiden kysymyksiä seksuaalisuuteen liittyen.
- Tunnistat mahdolliset sairastumisen vaikutukset seksuaaliterveyteen.
- Tunnistat seksuaalisen kaltoinkohtelun ja väkivallan.
- Tunnet seksuaaliterveyden palvelut ja osaat tarvittaessa ohjata asiakasta avun käyttäjäksi.

Sisältö

- Häiriöt seksuaalitoiminnoissa.
- Seksuaalisuus ja elämänkriisit.
- Seksuaalisuus ja sairastuminen.
- Seksuaalinen kaltoinkohtelu ja väkivalta.
- Seksuaaliterveyden palvelut.

Oppimateriaalit

Klemetti R & Raussi-Lehto E (toim.). 2014. Edistä, Ehkäise ja vaikuta. – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 - 2020. THL.
Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.
Brusila P, Kero K, Piha J & Räsänen M (toim.). 2020. Seksuaalilääketiede. Soveltuvin osin. Kustannus Oy Duodecim.
Muut lähteet ilmoitetaan opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Toteutuu täysin verkko-opintoina 13.11- 17.12.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäytön erittely löytyy opintojakson Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty