Siirry suoraan sisältöön

Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10006-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Satu Kinnunen

Vastuuopettaja

Kirsi Varis

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

- Tunnistat erilaisia häiriöitä seksuaalitoiminnoissa.
- Saat valmiuksia kohdata erilaissa elämänkriiseissä olevien asiakkaiden kysymyksiä seksuaalisuuteen liittyen.
- Tunnistat mahdolliset sairastumisen vaikutukset seksuaaliterveyteen.
- Tunnistat seksuaalisen kaltoinkohtelun ja väkivallan.
- Tunnet seksuaaliterveyden palvelut ja osaat tarvittaessa ohjata asiakasta avun käyttäjäksi.

Sisältö

- Häiriöt seksuaalitoiminnoissa.
- Seksuaalisuus ja elämänkriisit.
- Seksuaalisuus ja sairastuminen.
- Seksuaalinen kaltoinkohtelu ja väkivalta.
- Seksuaaliterveyden palvelut.

Aika ja paikka

Toteutuu täysin verkko-opintoina 14.11.2022 - 18.12.2022.

Oppimateriaalit

Klemetti R & Raussi-Lehto E (toim.). 2014. Edistä, Ehkäise ja vaikuta. – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 - 2020. THL.
Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.
Brusila P, Kero K, Piha J & Räsänen M (toim.). 2020. Seksuaalilääketiede. Soveltuvin osin. Kustannus Oy Duodecim.
Muut lähteet ilmoitetaan opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäytön erittelytaulukko löytyy opintojakson Moodlesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit löytyvät opintojakson Moodlesta.