Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10005-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 25.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 13.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveydenhoitajakoulutus (ST)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Satu Kinnunen
  • Kirsi Varis

Vastuuopettaja

Kirsi Varis

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

- Pystyt kuvaamaan oman seksuaalisuutesi kehityspolkuasi.
- Ymmärrät omia tunteitasi, käsityksiäsi ja ennakko-oletuksiasi seksuaalisuuteen liittyen.
- Osaat työssäsi ottaa seksuaalisuuden puheeksi.
- Saat valmiuksia kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti.
- Kehität omia valmiuksiasi ohjata asiakasta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.
- Tunnistat erilaisten asiakkaitten tuen tarpeita.
- Harjaannut löytämään asiakkaalle merkityksellisiä ja hänen elämäntilannettaan tukevia ratkaisumalleja.
- Toimit asiakkaan kohdatessasi sukupuolisensitiivisesti.

Sisältö

- Oman seksuaalisuuden tiedostaminen.
- Seksuaalisuuden puheeksiotto hoitotyössä.
- Seksuaaliohjauksen erilaiset mallit.
- Sukupuolisensitiivisyys.

Aika ja paikka

Toteutuu täysin verkko-opintoina 10.10.2022-13.11.2022.

Oppimateriaalit

Klemetti R & Raussi-Lehto E (toim.). 2014. Edistä, Ehkäise ja vaikuta. – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 - 2020. THL.
Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.
Brusila P, Kero K, Piha J & Räsänen M (toim.). 2020. Seksuaalilääketiede. Soveltuvin osin. Kustannus Oy Duodecim.
Muut lähteet ilmoitetaan opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäytön erittelytaulukko löytyy opintojakson Moodlessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit löytyvät opintojakson Moodlesta.