Siirry suoraan sisältöön

Seksuaaliterveyden perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH10004-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 05.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Kirsi Varis

Vastuuopettaja

Kirsi Varis

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Osaat selittää seksuaalisuuden sekä sen ilmaisun ja sukupuolen moninaisuuden käsitteistöä

Toimit työssäsi/elämässäsi seksuaalioikeuksia kunnioittaen

Ymmärrät seksuaalisuuden yksilölliset ilmaisun tavat

Ymmärrät seksuaalisuuden kuuluvan ihmisen koko elämänkulkuun

Tiedät perusasiat seksuaalianatomiasta ja -fysiologiaa

Saat valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkastelussa ja arvioinnissa

Tunnistat seksuaalisuuteen liittyviä kehityshaasteita elämänkaaren eri vaiheissa ja erityisen tuen tarpeessa olevilla

Sisältö

Seksuaalisuuden peruskäsitteet

Seksuaalioikeudet

Seksuaalianatomia ja -fysiologia

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa ja erityisen tuen tarpeessa olevilla

Seksuaaliset mieltymykset ja fantasiat

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina 30.01.2023 - 5.3.2023.

Oppimateriaalit

Klemetti R & Raussi-Lehto E (toim.). 2014. Edistä, Ehkäise ja vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 - 2020. THL.
Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.
Brusila P, Kero K, Piha J & Räsänen M (toim.). 2020. Seksuaalilääketiede. Soveltuvin osin. Kustannus Oy Duodecim.
Muut lähteet ilmoitetaan opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäytön erittely löytyy opintojakson Moodlesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit löytyvät opintojakson Moodlesta.