Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet för geronomer (3 op)

Toteutuksen tunnus: SG10016-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Henri Romppanen

Vastuuopettaja

Henri Romppanen

Ryhmät

  • SGAK22
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

- Osaat kuvata ruotsiksi opintojasi ja tulevaa ammattiasi.
- Osaat viestiä ruotsiksi erilaisissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
- Pystyt seuraamaan oman alasi kehitystä ruotsinkielisistä tietolähteistä.
- Hallitset oman alasi keskeisen ammattisanaston.

Sisältö

- opiskelu ammattikorkeakoulussa
- geronomin työnkuva
- puhelin- ja sähköpostiviestintä
- työn hakeminen
- hoitotoimenpiteet
- ikääntyneiden sairaudet
- asiakkaan haastattelu ja ohjaus
- apuvälineet
- alakohtainen sanasto

Arviointiasteikko

H-5