Siirry suoraan sisältöön

Teknologia ikäihmisen arjessa (4 op)

Toteutuksen tunnus: SG10015-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Juha Jalovaara
  • Anu Ihanus

Vastuuopettaja

Juha Jalovaara

Ryhmät

  • SGAK22
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

- Osaat soveltaa erilaisia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja ikäihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä ja tukemisessa
- Osaat hyödyntää informaatio- ja hyvinvointiteknologiaa toimintaympäristön toimivuuden ja turvallisuuden edistämisessä sekä palveluiden kehittämisessä
- Osaat valita ikäihmistä tukevat ratkaisut teknologioihin ja digipalveluihin liittyvässä ohjauksessa

Sisältö

- Geronteknologia ja digitalisaatio
- Robotiikka, automatisaatio ja IOT
- Teknologioiden ja digipalveluiden ohjaus
- Etäohjaus ja valmennus
- Yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus

Aika ja paikka

Opetusta ja ohjausta sekä etänä että lähinä. Lisäksi jalkautuminen sovitusti työelämään.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet
- Osaat soveltaa erilaisia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja ikäihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä ja tukemisessa
- Osaat hyödyntää informaatio- ja hyvinvointiteknologiaa toimintaympäristön toimivuuden ja turvallisuuden edistämisessä sekä palveluiden kehittämisessä
- Osaat valita ikäihmistä tukevat ratkaisut teknologioihin ja digipalveluihin liittyvässä ohjauksessa

Sisältö
- Geronteknologia ja digitalisaatio
- Robotiikka, automatisaatio ja IOT
- Teknologioiden ja digipalveluiden ohjaus
- Etäohjaus ja valmennus
- Yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurannan toteuttaminen, teknologioiden testaus ja kokeilu, jalkautuminen kentälle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op (4x27h) = 108 h.
Opintojakso toteutuu ajanjaksolla 20.1.-14.5.2022.

Tarkempi ajankäyttö ja kuormitus käydään läpi opintojakson orientaatiotunnilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteeristö ja painotukset tehtävittäin käydään läpi orientaatiotunnilla.