Siirry suoraan sisältöön

Voimaannuttavat työmenetelmät toimijuuden tukemisessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10013-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Piia Kauhanen
  • Anu Ihanus

Vastuuopettaja

Piia Kauhanen

Ryhmät

  • SGAK22
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

- Osaat toimia ennakoivan ja ennaltaehkäisevän vanhustyön periaatteiden ja kuntoutumista tukevan työotteen mukaisesti
- Osaat edistää toiminnassasi ikäihmisen terveyttä, hyvinvointia ja toimijuutta
- Osaat etsiä ihmislähtöisiä, kestäviä ja perusteltuja ratkaisuja asiakastyöhön ikäihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen
- Osaat käyttää sosiokulttuurisia, toiminnallisia ja voimaannuttavia menetelmiä sekä vahvistat yhteisöllisyyttä osana hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta
- Osaat soveltaa tavoitteellisia yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmiä

Sisältö

- Luovat, toiminnalliset ja luontoperustaiset menetelmät
- Yksilö- ja ryhmäohjauksen periaatteet ja menetelmät
- Sosiokulttuurisen vanhustyön menetelmät
- Muistisairaan toimijuuden tukeminen

Arviointiasteikko

H-5