Siirry suoraan sisältöön

Kokonaisvaltainen gerontologinen arviointi (3 op)

Toteutuksen tunnus: SG10012-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Jonna Puustinen

Vastuuopettaja

Katri Palpatzis

Ryhmät

  • SGAK22
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

- Osaat havainnollistaa kokonaisvaltaisen gerontologisen ja moniammatillisen arvioinnin periaatteet
- Osaat arvioida ja ennakoida ikäihmisen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta kokonaisvaltaisesti suhteessa yksilön voimavaroihin, yksilölliseen elämään ja omassa ympäristössä selviytymiseen
- Osaat hyödyntää erilaisia toimintakyvyn ja palvelutarpeenarvioinnin menetelmiä
- Osaat hyödyntää kokonaisvaltaisessa arvioinnissa luotettavaa tietoa huomioiden ikäihmisten hyvinvointia edistävien toimintojen vaikuttavuus
- Osaat tiedottaa ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä
- Osaat hyödyntää arviointitietoa ikääntyneen ihmisen tukemisessa

Sisältö

- Kokonaisvaltainen gerontologinen arviointi
- Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin menetelmät
- Näyttöön perustuvan tiedon ja arviointitiedon hyödyntäminen
- Moniammatillinen yhteistyö

Arviointiasteikko

H-5