Siirry suoraan sisältöön

Ikäystävälliset toimintaympäristöt, harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SG10010-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 50

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Terhi Myller
  • Piia Kauhanen
  • Anu Ihanus

Vastuuopettaja

Piia Kauhanen

Ryhmät

  • SGAK22
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

A) Harjoittelu 5,5 op

- Osaat tulkita vanhuspalvelujen toimintaympäristöjä ja palvelurakennetta (julkinen, yksityinen ja kolmas ja neljäs sektori) ikääntyneen ihmisen näkökulmasta
- Osaat soveltaa ikääntyneiden toimintaympäristöihin ja palveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja suosituksia.
- Tunnistat ikääntyneiden toimintaympäristöjen erilaisia toimijoita (julkinen, yksityinen, kolmas ja neljäs sektori)
- Tunnistat iäkkään ihmisen yksilölliset lähtökohdat ja osaat toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti erilaisissa ikääntyneiden toimintaympäristöissä
- Harjaannut ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen, hänen läheistensä ja työyhteisön ja eri toimijoiden kanssa.

B) Ammatillinen kasvu 0,5 op

- Osaat määrittää tavoitteita omalle opiskelullesi kehittäen omaa ammatillista kasvuasi ja ammattialan tuntemusta
- Osaat toimia ammattialasi toimintaperiaatteiden ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti
- Osaat reflektoida omaa toimintaasi.
- Osaat työskennellä moniammatillisesti tiimissä ja osaat ammatillisen vuorovaikutuksen

Aika ja paikka

A: Harjoittelupaikka

Opetusmenetelmät

A) Harjoittelu etenee tavoitteellisesti perustuen yleisiin harjoittelun tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin.

Harjoittelu toteutuu 14.11. - 18.12.2022. Lisäksi harjoittelua edeltävästi järjestetään infot ja harjoittelun jälkeen reflektio.

Opiskelijan työaika harjoittelussa 5,5 op = 27 h x 5,5= 148,5h, sisältäen:
- harjoitteluinfot (3 x 2h. + 1h. opinnollistaminen)
- harjoittelutunnit harjoittelupaikassa (115h. sis tavoite ja palautekeskustelut)
- oppimistehtävät (22,5h)
- reflektio 4h (vko 50)


B) Ammatillinen kasvu 0,5 op, 13,5 h.
- tutortunnit 5 h lähi
- tutortunnit 2 h etä
- opon tunnit 2h lähi
- etäreflektio 2 h

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistamisen mahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A) Harjoittelu 5,5 op = 27 h x 5,5h= 148,5

B) Ammatillinen kasvu 0,5 op, 13,5 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Lisätiedot

Ikäystävälliset toimintaympäristöt harjoittelun suorittaminen edellyttää seuraavia hyväksyttyjä suoritusmerkintöjä Pepissä:
- Ikäihmisen kohtaaminen harjoittelu (5op)
- Aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen lähtökohdat (5op)