Siirry suoraan sisältöön

English at Work for Applied Gerontology (3 op)

Toteutuksen tunnus: SG10009-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 14.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Jaana Jussila

Vastuuopettaja

Jaana Jussila

Ryhmät

  • SGAK22
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

• Osaat kuvata englanniksi opintojasi ja tulevaa ammattiasi sekä suullisesti että kirjallisesti.
• Osaat viestiä asianmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä työelämän eri viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
• Pystyt seuraamaan oman alasi kehitystä englanninkielisistä julkaisuista ja käyttämään englanninkielisiä tietolähteitä.
• Hallitset oman alasi keskeisen ammattisanaston.

Sisältö

• opiskelu ammattikorkeakoulussa
• työnkuva
• puhelinviestintä
• sähköpostiviestintä
• keskustelutaidot
• asiakkaan haastattelu
• hoitotoimenpiteet
• ikääntyneiden sairauksista (muistisairaus)
• alakohtainen sanasto
• päivittäiset toiminnot ja apuvälineet
• lukemisen ja kirjoittamisen taidot englannin kielellä

Arviointiasteikko

H-5