Siirry suoraan sisältöön

Toimijuuden tukeminen ja ohjaus sosiokulttuurisessa vanhustyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10008-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 11.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

 • Geronomikoulutus

Opettaja

 • Katri Palpatzis
 • Piia Kauhanen

Vastuuopettaja

Piia Kauhanen

Ajoitusryhmät

 • Tiimi 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • SGAK22
  Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Pienryhmät

 • Tiimi 1
 • Tiimi 2
 • Tiimi 3
 • Tiimi 4
 • Tiimi 5

Tavoitteet

Osaat kuvailla ikäihmisen toimijuutta sosiokulttuurisessa vanhustyössä
Osaat kuvailla ikääntymiseen ja ikäihmisten arkeen liitettäviä ilmiöitä
Osaat määritellä ikäihmisen toimijuuden tukemisen keinoja yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunta -näkökulmista
Tunnistat ikäihmisen hyvinvointia uhkaavia sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä niiden taustatekijöitä
Osaat selittää ikäihmisen ohjauksen lähtökohdat
Osaat soveltaa ikäihmisen ohjauksen periaatteita

Sisältö

Ikääntymisen yksilöllinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus
Toimijuuden ja osallisuuden tukeminen
Esteettömyys ja saavutettavuus
Valmentavan ohjauksen periaatteet
Sukupuolen, seksuaalisuuden, perheiden ja suhteiden moninaisuus
Kulttuurien moninaisuus
Kaltoinkohtelu
Mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä toiminnalliset riippuvuudet
Yksinäisyys ja muistioireet
Hengellisyys ja henkisyys

Aika ja paikka

Etä- ja lähiopetusta lukujärjestyksen mukaan viikoilla 33-45.

Opetusmenetelmät

Aluksi on opintojaksoinfo, jonka jälkeen on kaksi opetustilannetta kurssin tavoitteiden pohjalta. Tämän jälkeen opiskelijat perehtyvät itsenäisesti Moodlen materiaaleihin, jossa on kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukaista materiaalia. Samaan aikaan tiimi suunnittelee omaa seminaariesitystään tietyn teeman pohjalta. Kurssin aikana osallistumme Vanhusten viikolle tiedonhankintaan. Seminaariesitykset syventävät kurssin tavoitteita ja sisältöjä. Ryhmätentissä satunnaisesti arvottavat ryhmät vastaavat yhdessä kirjallisesti soveltavaan tenttikysymykseen. Palautetunnilla palataan kurssin tavoitteisiin reflektoiden oppimistuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osallistuminen Vanhusten viikko -tapahtumaan lähijaksolla 41. Seminaariesitykset lähijaksolla 43. Ryhmätentti lähijaksolla 45.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
Opetus tai muu aikaan sidottu työskentely: 33 h
Itsenäinen ja tiimityöskentely: 102 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi (1-5) muodostuu tiimin seminaariesityksen numeron ja ryhmätentin numeron keskiarvosta.