Siirry suoraan sisältöön

Aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10006-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Maiju Issakainen
  • Juha Pesonen
  • Petri Ronkainen

Vastuuopettaja

Katri Palpatzis

Ryhmät

  • SGAS22
    Geronomi (AMK), monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

- Osaat tukea ja edistää aktiivista, tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä hoivan, hoidon ja kuntoutumisen keinoin
- Osaat huomioida ikäihmisen yksilölliset tarpeet ja tukea häntä voimavaralähtöisesti
- Osaat soveltaa ikääntyneiden hoitotyön ja kuntoutumisen keskeisiä menetelmiä sekä kuntoutumista edistävää työotetta
- Osaat toteuttaa ikääntyneen turvallista hoitoa hoito- ja kuntoutusprosessin mukaisesti geronomin työssä
- Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa toiminnassasi

Sisältö

- Aseptinen toiminta
- Ergonominen työskentely ja kuntoutumista edistävä työote
- Potilassiirrot ja apuvälineet
- Asentohoidot ja painehaavojen ehkäisy
- Aktiiviset ja passiiviset liikehoidot
- Hoitotyön auttamismenetelmät ja keskeiset hoitotoimet
- Yksilöllisissä perustarpeissa ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen voimavaralähtöisesti
- Kirjaaminen ja suullinen raportointi
- Näyttöön perustuva toiminta

Arviointiasteikko

H-5