Siirry suoraan sisältöön

Ikäihmisen kohtaaminen, harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10005-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Piia Kauhanen
  • Jonna Puustinen
  • Anu Ihanus

Vastuuopettaja

Katri Palpatzis

Ryhmät

  • SGAK23
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

A) Harjoittelu 4 op
-Osaat kohdata ikäihmisen ja hänen läheisensä arvostavasti
-Osaat olla ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen kanssa
-Tunnistat ikäihmisen yksilöllisen elämänkulun vaiheita
-Tunnistat ikäihmisen yksilöllisiä tarpeita ja voimavaroja
-Osaat havainnoida ikäihmistä hänen omassa elinympäristössään

B) ammatillinen kasvu I, 1 op
-Harjaannut itsereflektiossa ja oman toiminnan arvioinnissa.
-Osaat toimia korkeakouluopiskelijana ja harjaannut työelämäkäytäntöihin
-Ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi kannustavaa opiskeluilmapiiriä
-Kannat vastuuta omista opinnoistasi ja ammatillisesta kasvustasi
-Tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman
-Hahmotat henkilökohtaisen opintosuunnittelun prosessin ja osaat tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS)
-Tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt
-Osaat hakea ohjausta opintoihin tarpeen mukaan
-Osaat toimia läheisyys -periaatteen mukaan

Sisältö

A)
-Harjoittelu


B)
-Infot
-Tiedonhankinnan perusteet
-Opettajatutorin tunnit
-Opon tunnit
-Tiimiytyminen
-Ammatillisen kasvun portfolion käynnistäminen

Arviointiasteikko

H-5