Siirry suoraan sisältöön

Ikäihmisen kohtaaminen, harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10005-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Terhi Myller
  • Piia Kauhanen
  • Anu Ihanus
  • Marika Lappalainen

Vastuuopettaja

Katri Palpatzis

Ryhmät

  • SGAS22
    Geronomi (AMK), monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

A) Harjoittelu 4 op
-Osaat kohdata ikäihmisen ja hänen läheisensä arvostavasti
-Osaat olla ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen kanssa
-Tunnistat ikäihmisen yksilöllisen elämänkulun vaiheita
-Tunnistat ikäihmisen yksilöllisiä tarpeita ja voimavaroja
-Osaat havainnoida ikäihmistä hänen omassa elinympäristössään

B) ammatillinen kasvu I, 1 op
-Harjaannut itsereflektiossa ja oman toiminnan arvioinnissa.
-Osaat toimia korkeakouluopiskelijana ja harjaannut työelämäkäytäntöihin
-Ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi kannustavaa opiskeluilmapiiriä
-Kannat vastuuta omista opinnoistasi ja ammatillisesta kasvustasi
-Tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman
-Hahmotat henkilökohtaisen opintosuunnittelun prosessin ja osaat tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS)
-Tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt
-Osaat hakea ohjausta opintoihin tarpeen mukaan
-Osaat toimia läheisyys -periaatteen mukaan

Sisältö

A)
-Harjoittelu


B)
-Infot
-Tiedonhankinnan perusteet
-Opettajatutorin tunnit
-Opon tunnit
-Tiimiytyminen
-Ammatillisen kasvun portfolion käynnistäminen

Opetusmenetelmät

A) Harjoittelu etenee tavoitteellisesti perustuen yleisiin harjoittelun tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin.

Harjoittelu toteutuu 24.10. - 27.11.2022, kuitenkin niin, että harjoittelutunnit jakautuvat vähintään 3 viikon ajalle (huomioi lukujärjestyksestäsi muiden opintojaksojen opetus- ja ohjaustunnit). Lisäksi harjoittelua edeltävästi järjestetään infot ja harjoittelun jälkeen reflektio.

Opiskelijan työaika harjoittelussa 4 op = 27 h x 4= 108h, sisältäen:
- harjoitteluinfot 3x2h = 6h
- harjoittelutunnit harjoittelupaikassa 80h ( sis.tiimityöskentelyajat 1h/vko yht 5h)
- tavoite- ja palautekeskustelut 2x 0,5h=1h.
- oppimistehtävät 17h (tavoite- ja arviointilomake, välitehtävät tiimityöskentelyyn valmistautumiseksi)
- reflektio 4h


B) Ammatillinen kasvu 1 op, 27 h.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointimahdollisuus, tarkemmat tiedot harjoitteluinfossa ja harjoittelumoodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A) Harjoittelu 4 op = 27 h x 4= 108h

B) Ammatillinen kasvu 1 op, 27 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty-Hylätty